Otsing leidis 1237 vastet

15 Veebr 2011, 19:31
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetlust puudutavad küsimused
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2273

Täitemenetlust puudutavad küsimused

Kas täitemenetluse dokumentis olev nõue peab praegusel ajahetkel olema esitatud kahes vääringus? Eeldan, et peaks, kuna seadus ju nõuab seda. Teiseks, kui olen täitemenetluse osas koostatud maksegraafiku alusel tasunud ilusasti kõik summad, välja arvatud viimased kaks kuud (detsember, jaanuar). Kas ...
14 Veebr 2011, 16:02
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kodulaen, käendusleping ja kohustuste pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1843

Re: kodulaen, käendusleping ja kohustuste pärimine

Nõuded lähevad üle käendajale. Kui käendaja sureb, siis kohustused käendaja pärijatele. Kohustused ei lõpe isiku surmaga, need kantakse pärijatele edasi.
14 Veebr 2011, 15:58
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: probleemid pärast lahku minekut
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2175

Re: probleemid pärast lahku minekut

Palun leppige omavahel lapse hoolduse osas kokku või lähtuge eelnevast kokkuleppest. Seejärel fikseerige see ka notariaalselt ja määrake lapse hooldusõigus. Notari juures saate sellise kokkuleppe kiirelt sõlmida ja on märgatavalt väiksemate kuludega. Kui rahumeelset kokkulepet pooled ei saavuta, sii...
14 Veebr 2011, 13:00
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Probleemid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1857

Re: Probleemid

Arvestades, et maja on teil naabriga kaasomandis ja seega lähtudes Asjaõigusseaduse § 72 lg-st 1 ja 5 ning hea usu põhimõttest siis naaber oleks pidanud enne ehitamist teiega konsulteerima ja hoiduma kaasomaniku ehk teie õiguste kahjustamisest. Teil on õigus nõuda, et kaasomandi kasutamine ja valdam...
14 Veebr 2011, 12:53
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: maatükk
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1426

Re: maatükk

Kinnistusraamatuseaduse § 5´ kohaselt on kinnistu kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk). Kui see maatükk on kellegi omanduses, on see omaniku poolt ka nähtav kinnistusraamatu kande kaudu. Kui seda maatükki kinnistusraamatusse kantud ei ole, peab olema ta vaba maa, mida se...
14 Veebr 2011, 12:47
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kohtusse pöördumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2023

Re: Kohtusse pöördumine

Antud juhul on küsimusi ühe juhtumi kohta palju ja erinevast valdkonnast. Esmane soovitus on, et käesoleval ajal on tsiviilasjade kohtulik menetlemine sedavõrd keerukas, et oleks otstarbekas asja arutava kohtu tööpiirkonnast leida advokaat või jurist, kes esindaks kannatanut. Kaasusest teen järeldus...
14 Veebr 2011, 12:40
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kas ülalpidamiskohustus säilib kui ...?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1904

Re: Kas ülalpidamiskohustus säilib kui ...?

Vanemad on kohustatud ülal pidama (maksma elatist) oma alaealisi lapsi ja teatud juhtudel ka täiskasvanuks saanud lapsi kuni nende 21 aastaseks saamiseni, kui nad jätkavad õpinguid põhi- või keskhariduse omandamiseks põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Perekonnaseaduse kohaselt vanemad e...
14 Veebr 2011, 12:34
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomandi jagamine omanike eriarvamuste korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1816

Re: Kaasomandi jagamine omanike eriarvamuste korral

Tõepoolest, kui kaasomanikud ei jõua kokkuleppele kaasomandi lõpetamise osas, siis on võimalik pöörduda kohtusse. Antud kirjeldusest võib aru saada, et vaidlusalune pind asub kortermajas ja kuulub kaasomandi koosseisu. Juhul, kui omanikud ei saavuta kokkulepet selle kaasomandiosa eraldamises ja eral...
14 Veebr 2011, 12:29
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: päria on alaealine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1462

Re: päria on alaealine

Küsimusest ei ole võimalik täpselt aru saada, millist olukorda on silmas peetud. Täpse vastuse saab anda pärimisasja menetlev notar. Pärandi vastuvõtmiseks ei ole vajalik kohtu (mitte enam eestkosteasutuse!) nõusolek. Küll on vaja nõusolek pärandist loobumiseks välja arvatud juhul, kui alaealine lap...
14 Veebr 2011, 12:27
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kes algatab pärimismenetluse?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1645

Re: Kes algatab pärimismenetluse?

Pärimisseaduse kohaselt esitab pärimismenetluse algatamiseks pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse. Kui kinnistu kaasomanikul on vajalik teada saada, kes on surnud isiku pärijad, siis on tal õigus esit...