Otsing leidis 1237 vastet

17 Veebr 2011, 18:10
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: palgast kinnipidamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2021

Re: palgast kinnipidamine

Võlngik peab esitama kohtutäiturile avalduse mittearestitava sissetuleku aresti alt vabastamiseks. Mittearestitavaks osaks on antud juhul lisaks ühele miinimumpalgale (278,02 eurot) - 1/3 miinimumist lapse kohta ja 1/3 miinimumpalga ületavast osast töötasust. Avaldusele tuleb lisada töötasu arvestus...
17 Veebr 2011, 18:09
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Küsimus maaomaniku õigustest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1308

Re: Küsimus maaomaniku õigustest

Detailplaneeringus pannakse paik uue kõrgepingeliini võimalik koridor. Õhuliini ja mastide täpne asukoht määratakse edasise projekteerimise käigus so kõrgepingeliini projekti koostamisel. Mastide asukohtade määramine (sh tihedus) sõltub erinevatest teguritest (õhuliini tüüp, maapind, liini käänukoha...
16 Veebr 2011, 18:22
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Korter kingiks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1496

Re: Korter kingiks

Kinkida saab korteri koos hüpoteegiga ja sõltuvalt laenulepingus kokkulepitust peab sellest tavaliselt teavitama ka panka. Laenu maksab edasi endine omanik ehk laenuvõtja ja laen läheb üle uuele omanikule vaid panga nõusolekul. Kui laen üle ei lähe, vastutab uus omanik selle eest, et täitur võib tem...
16 Veebr 2011, 13:09
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: vana võlg
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1786

Re: vana võlg

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumise tähtaeg 30 aastat. Teie puhul on kohtuotsus jõustunud ning peate nõudeid täitma.
16 Veebr 2011, 13:07
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: pärandi võõrandamine kinkimise teel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1913

Re: pärandi võõrandamine kinkimise teel

Kindlasti pole see tehing väärtusega 0 krooni. Palun nõudke õepojalt välja kinkeleping ja saate hinna teada. Vara kinkimine on ka vara võõrandamine ja siit arvestatakse tulumaksu. Saate oma lähisugulasega kokku leppida Maksuametile makstavate summade kompenseerimises.
16 Veebr 2011, 10:21
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: lisatöö ja selle tasustamisest keeldumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1644

Re: lisatöö ja selle tasustamisest keeldumine

Üldine reegel on selline, et kui tööandjal ei ole enam tööd anda terveks tööpäevaks (eelduslikult 8 tunniks päevas/ 40 tundi nädalas), siis sellisel juhul sätestab Töölepinguseadus (TSL) töömahu vähenemisese. Kui tööd ei jätku, siis tuleb kas kokkuleppel muuta töölepingut ning jätkata töötamist osal...
16 Veebr 2011, 10:17
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: pärijad ?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1610

Re: pärijad ?

Kui testamenti tehtud ei ole, siis toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on sugulased, kes pärivad kolmes järjekorras: Esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja alanejad sugulased. Teise järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulase...
15 Veebr 2011, 20:06
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Korteriomandist
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1810

Re: Korteriomandist

Esitatud küsimusest võib järeldada, et tegemist on toimiva hooneühistuga. See tähendab, et erastamisprotsess on läbi viidud, vastavad erastamisega kaasnevad kulud tasutud, ning hoone ning selle juurde kuuluv maa on kantud kinnisturaamatusse. Kogu kinnistu (sh elamu) omanikuks on hooneühistu. Seega, ...
15 Veebr 2011, 19:46
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Korteriomandist
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1810

Korteriomandist

Lp. JURIST AITAB 1977. aasta lõpus (seega üle 30-ne aasta tagasi) loodi üheksakümne korteriga elamuehituskooperatiiv, milline praeguseks toimib hooneühistuna. Üldkoosolekutel on avaldatud arvamusi hooneühistu reorganiseerimiseks korteriühistuks, nagu seda võimaldab Korteriühistuseadus ja Eluruumide ...
15 Veebr 2011, 19:33
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetlust puudutavad küsimused
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2273

Re: Täitemenetlust puudutavad küsimused

Täitemenetluse dokumentides ei esitata nõuet kahes vääringus. Kahes vääringus hinna näitamise kohustus tuleneb Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.04.2004.a. määrusest nr 76 Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded. Praegune redaktsioon kehtib alates 07.06.2010.a. Määrust kohaldatakse kõigi tar...