Otsing leidis 1237 vastet

21 Veebr 2011, 10:56
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1894

Re: Üürileping

Sellist lepingut pole, mis on eluaegne! Võlaõigusseadus § 13 lg 1 sätestab, et lepingut võib muuta poolte kokkuleppel … Lepingud on tähtajalised või tähtajatud ja neid saab lõpetada. Mõjuvad põhjused on väga erinevad, kuid kahjuks ei saa teie kirjast aru, miks ja mis määral väike laps oleks mõjuv põ...
21 Veebr 2011, 10:47
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 4794

Re: Mida teha kui eraisik ei maksa võlga tagasi?

Kindlasti saate esitada hagi kohtusse ja nõuda temalt laenusumma tagasimakseid. Kui teil on mingi dokument või tõendus, et võtsite laenu tema nimel ja kandsite selle ka talle üle, siis on võimalus teha maksekäsu kiirmenetlus ja nõuda summa tagasi. See on lihtsam protsess ja kindlasti ka kiirem.
21 Veebr 2011, 10:28
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Ühise kodu saatus peale omaniku surma
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1744

Re: Ühise kodu saatus peale omaniku surma

Tegemist on ühisvaraga, mis pole teie poolt saadetud info põhjal veel omavahel jagatud. Palun tehke eelkõige ühisvara jagamine. Pärast lahutatud abikaasa surma jaguneb pärand teie abikaasa alanejate sugulaste ehk poja ja tütre vahel.
21 Veebr 2011, 10:25
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Laste elatis
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 2771

Re: Laste elatis

Tulumaksu maksab elatiseraha maksja. Seega lapse isa ja teie ei pea seda enam tasuma.
21 Veebr 2011, 10:02
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: vanemapalga tasaarvestus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1608

Re: vanemapalga tasaarvestus

Antud juhul lähtutakse vanemahüvitise seaduse §-st 5 tulenevat teatamiskohustusest ja §-st 7 tulenevatest hüvitise tagasinõudmise alustest. Kuigi antud kaasuse puhul ei ole hüvitise saaja oma seadusest tulenevaid kohustusi rikkunud, on Pensioniametil siiski õigus teostada vanemahüvitise ümberarvestu...
18 Veebr 2011, 14:24
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: OÜ erakrundil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1501

Re: OÜ erakrundil

OÜ registreerimine oma kodusel aadressil eramaale ei too kaasa maa sihtotsrabe või hoone kasutusõiguse muutmise, kuid äriühinguna tegutsemine nõuab juba maa sihtotstarbe muutmist ja seeläbi hoone kasutusotstarbe muutmist. Palun pöörduge oma probleemiga kohaliku omavalitsuse poole ja saate täpse teab...
18 Veebr 2011, 13:47
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kiirlaen
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1667

Re: kiirlaen

Peaksite kõigepealt selgitama välja, kas uue kokkuleppega suurendas võlausaldaja teie laenu põhiosa. Tihti kiirlaenufirmad seda teevad. Selle üle, kas võlanõue on tasutud või mitte, saab eelkõige otsustada kohus (kui just pooled ise kokkuleppele ei jõua). Kohus, võttes arvesse hea tava ja mõistlikku...
18 Veebr 2011, 13:45
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Hoonestusõigusega maa müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1451

Re: Hoonestusõigusega maa müük

Asjaõigusseaduse § 242 sätestab, et hoonestusõigus tekib kinnitusraamatu kandega ja lõpeb kande kustutamisega. Hoonestusõigus ei lõpe kinnisvara võõrandamisega. Kui teie ema kasuks on kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kanne tehtud, siis saab kinnisvara koos piiratud asjaõigusega (hoonestusõigusega...
17 Veebr 2011, 19:03
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Kui on puhkus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1592

Re: Kui on puhkus.

Töölepingu seaduse §98 lg kohaselt saab töötaja töölepingut korraliselt üles öelda, teatades sellest tööandjale 30 kalendripäeva ette. Avalduse töölepingu lõpetamiseks võite küll puhkuse ajal anda, kuid leping ise lõpeb vastavalt eelnimetatud tähtaja möödumisel.
17 Veebr 2011, 18:14
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tähtajatu töölepingu muutmine tähtajaliseks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2438

Re: tähtajatu töölepingu muutmine tähtajaliseks

Töötaja peaks lähtuma asjaolust, et tegemist on sama töösuhte raames (pooled ühed ja samad ning lepingu ese sama) sõlmitud teise töölepinguga, mis on TLS § 2 alusel tühine (vähemalt tähtajalisuse osas). Alustuseks tuleks pöörduda tööandja poole ja juhtida tema tähelepanu eeltoodud asjaolule ning sel...