Otsing leidis 1237 vastet

22 Veebr 2011, 18:16
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürivõlglasel hüpoteek panga kasuks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1574

Re: Üürivõlglasel hüpoteek panga kasuks

1) Panga kasuks on tehtud kinnistusraamatusse esimesele kohale sellekohane märge ja seetõttu omab pank kohustuste tagasinõudmisel esmaõigust. 2) Kohtutäitur kuulutab sundvõõrandamise avalikult välja ja sellekohane teade avaldatakse Ametlikes Teadetes. Kohtutäituril ei ole kohustust täiendavalt kelle...
22 Veebr 2011, 13:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kommunaalmaksete arvestus!
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1801

Re: Kommunaalmaksete arvestus!

Palun vaadake oma korteri ostu-müügilepingut ja halduslepingut. Kui lepingus on kirjas, et majanduskulusid või üldkulusid tasutakse ka keldri ja rõdu eest, siis nõue õigustatud. Samas soovitan teil pöörduda majahaldust teostava firma poole ja lasta dokementaalselt selgitada, millised konkreetsed kul...
22 Veebr 2011, 13:55
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Fikseeritud intressiga eluasemelaenu ennetähtaegne tagastami
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1472

Re: Fikseeritud intressiga eluasemelaenu ennetähtaegne tagas

Laenulepingu puhul on tegemist võlaõigusliku lepinguga ja lepingus fikseeritu on mõlema poole poolt aktsepteeritud. Lepingu pooled on võtnud endale riski, et euribori suurenemisel/vähenemisel üks pooltest kannab sellega seoses tekkinud kahju ja kulud. 2008.a oli baasintressi tõus iga 6 kuu järel täi...
22 Veebr 2011, 13:51
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Pankrotiavaldus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1725

Re: Pankrotiavaldus

1) Pankroti avalduse saab esitada 2 töötajat ühiselt. Pankrotiseaduse § 11. Deposiit ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks. Kohus võib määrusega kohustada pankrotiavalduse esitanud võlausaldajat tasuma ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasumma, kui on alu...
22 Veebr 2011, 13:49
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Viivis ja leppetrahv
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1431

Re: Viivis ja leppetrahv

Kuna tegemist on võlaõigusliku lepinguga, siis võimalik rakendada nii viiviseid kui ka leppetrahvi.
22 Veebr 2011, 13:48
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Konkurentsikeeld lapsehoolduspuhkuse ajal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1492

Re: Konkurentsikeeld lapsehoolduspuhkuse ajal

Lapsehoolduspuhkuse ajaks tööleping töötajal peatub ning töötaja saab tööd mujal teha. Samas on tegemist konkurendi juures töötamisega ja selle töötaja edasine usaldamine pigem problemaatiline. Samas ei saa te tölepingut antud teo eest lõpetada. Võimalus on töö umber korraldada ja antud amet/töökoht...
22 Veebr 2011, 13:45
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölepingus kokkulepitust mittekinnipidamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2140

Re: TL-s kokkulepitud lisatasud ja hüved

Vastavalt TLS § 29 lg 4 sätestab, et kui lisaks töötasule on kokku lepitud, et tööandja annab töötajale ka muid hüvesid, siis on töötajal õigus neid nõuda.
Nõude peate kirjalikult esitama tööandjale. Kui sellest ei piisa, siis saate teha avalduse töövaidluskomisjonile.
22 Veebr 2011, 13:44
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölepingus kokkulepitust mittekinnipidamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2140

Re: töölepingus kokkulepitust mittekinnipidamine

Teie esimestele küsimustele vastasime juba eelmises postituses.
Hoiatusele peate kiiresti vastama ja põhjendama oma seisukohti. Kindlasti peate välja tooma tööandja poolsed rikkumised ja puudujäägid. Meilidele peab töötaja ikka vastama, sest see on tagasiside ja info oma töö kohta.
22 Veebr 2011, 13:39
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töötasu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1642

Re: töötasu

Nägemata asjasse puutuvaid dokumente (määrus, tööleping, ametijuhend jne) olen seisukohal, et käesoleval juhul tuleks töötajat käsitleda pedagoogina.
22 Veebr 2011, 13:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Saamata elatisraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1683

Re: Saamata elatisraha

Elatisraha makstakse alaelistele lastele kuni 18-aastaseks saamiseni või siis üldhariduskoolides või kutseõppeasutuste päevases õppevormis õppivatele noortele kuni 21. eluaastani. Pärast 2002.aastat, kui väidetavalt elatisraha maksed lakkasid, olid lapsed alaealised või vastasid elatisraha nõuetele,...