Otsing leidis 1237 vastet

03 Mär 2011, 11:36
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ põhikirjavastane käitumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1620

Re: KÜ põhikirjavastane käitumine

Vastavalt Korteriühistu seaduse §-le 15 lg 1 koostab korteriühistu juhatus ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab: 1) korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid; 2) korter...
03 Mär 2011, 11:33
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: energiamärgis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1394

Re: energiamärgis

Energiamärgise hoonele tellib korteriühistu juhatus omal algatusel või vähemalt ühe korteriühistu liikme nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Korteriühistu juhatusel on kohustus hoonele väljastatud energiamärgise koopia anda üle kõigile korteriühistu liikmetele. Korteriühistu liikmel...
03 Mär 2011, 11:29
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kes peab ühisomandit puudutava probleemi korral olema hageja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1707

Re: Kes peab ühisomandit puudutava probleemi korral olema ha

Kohtusse hagi esitamiseks piisab ühest hagejast. Kui soovite koos hagi esitada, siis peate ka seda märkima. Hiljem saab volituse alusel tegutseda.
02 Mär 2011, 14:04
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Õppelaen 1998a.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1449

Re: Õppelaen 1998a.

Kohtuotsused aeguvad 30 aasta jooksul pärast selle tegemist. Laenuvõtja kohustuseks on laenatud summa koos intressidega tagasi maksta. Kui laenusaaja seda tähtaegselt ja lepingut järgides teinud pole, siis on laenuandjal õigus pöörduda kohtu poole ja laenusumma koos intressidega võlgnikult välja mõi...
02 Mär 2011, 14:00
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üüri maksmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1615

Re: Üüri maksmine

Iga teenuse eest on teenuse osutajal (raha saaja) kohustus esitada maksjale (raha tasujale) maksekorraldus või tšekk. Kuidas muidu saab tõendada (mõlemad pooled), et raha maksti või ei makstud, ja mille eest seda tehti?
01 Mär 2011, 11:31
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäituri täitekulud nõude aegumise korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1630

Re: Kohtutäituri täitekulud nõude aegumise korral

Täitekulusid on kohtutäituril õigus nõuda.
01 Mär 2011, 11:30
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: arstitõend kohtule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1684

Re: arstitõend kohtule

Kohus saab arstitõendit aktsepteerida vaid ajutise äraolekuna ja kunagi peate ikkagi kohtusse minema. Kohus ei ole tervistkahjustav institutsioon ja rasedus pole kindlasti haigus. Samas saab mingiks ajaks mõjuvatel põhjustel kohtuistungi edasi lükata. Seda otsustab juba kohus.
01 Mär 2011, 11:23
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: kaasomandist reaalosadeks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1501

Re: kaasomandist reaalosadeks

Soov saada keldripind ühiskasutusse on igati seaduslik. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Varasem väljakujunenud olukord kuuluks seega muutmisele, et tagada kõigi kaasomanike huvide kaitse. Kindlasti on õige püü...
25 Veebr 2011, 19:46
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: puhkusest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1716

Re: puhkusest

Siin sobiks selgituseks viide Sotsiaalministeeriumi kommentaaridele: http://www.sm.ee/tegevus/too-ja-toimetulek/toosuhted/tooleping/puhkuse-kasutamise-reeglid.html Tööandja ei saa keelduda nimetatud 11 puhkusepäeva andmisest. Tegelikult oleks tööandjal tulnud juba 2010. aastal töötajale võimaldada 1...
23 Veebr 2011, 10:15
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine!
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1652

Re: Pärimine!

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 125 lg 2 p 9 kohaselt volitus lõpeb, kui esindatav sureb. Erandiks on juhus, kus volitus ei lõpe surmaga, kui ei lõpe esindamise aluseks olev käsundusleping, kuid sellist juhust esineb praktikas harva. Üldjuhul volitused siiski lõpevad surmaga ning vara võõrandamis...