Otsing leidis 10 vastet

05 Sept 2018, 08:24
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Teeservituut
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 3038

Re: Teeservituut

Tere Kinnisasja omanik, kelle kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, võib esitada kohalikule omavalitsusele taotluse kinnisasja sundvõõrandamise menetluse algatamiseks. Taotluse esitaja peab olema kinnisasja omanik ja taotlusele vorminõudeid ei ole, kuid taotluses peab olema välj...
17 Aug 2018, 09:24
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisraha eraisiku pankroti korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1718

Re: Elatisraha eraisiku pankroti korral

Tere Pankrotimenetluse väljakuulutamisele järgneva aja eest saab elatist saama õigustatud isik nõuda elatist eelkõige võlgnikult. Võlgnik saab pidada pankrotimenetluse ajal oma ülalpeetavaid ülal eelkõige oma sissetuleku arvel, mis ei muutu pankrotivaraks. Juhul, kui võlgnik ei pea ülalpidamist saam...
17 Aug 2018, 09:14
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: varalahusus ja ühiselt võetud kodulaen, laste hooldusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 925

Re: varalahusus ja ühiselt võetud kodulaen, laste hooldusõig

Tere Kohtuotsusega saab välja mõista kahju hüvitise võlgnetava summa katteks, kuid kohtu kaudu ei saa nõuda korteri müüki abielulahutuse protsessis. Kohtuotsusega ühe poole kasuks välja mõistetud võlakohustuse vabatahtliku täitmata jätmisel on kohtuotsus täitedokument täitemenetluse algatamiseks, ku...
15 Aug 2018, 14:50
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: korteriühistu üldkasutatavas ruumis vara rikkumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 845

Re: korteriühistu üldkasutatavas ruumis vara rikkumine

Tere, Korteriühistu juhatusel on õigus juhul, kui Te hoidsite lapsevankrit mitte Teie korterile eraldatud keldripaigas, vaid üldkasutataval alal. Tuleohutusnõuded keelavad läbipääsuteedele asjade ladustamise. Kui Te olite teadlik sellest, et korteriühistu on tellinud keldriremontimise töö, kuid jäts...
15 Aug 2018, 13:30
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Mure
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 919

Re: Mure

Tere Nö "Teie nimel" olev küttevõlg on korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 66 lg 2 alusel nüüd korteriühistu kohustus. KrtS § 43 lg 2 järgi korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korterioman...
15 Aug 2018, 08:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eesti Kaitseväe kutse õppekogunemisele - mõned küsimused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 975

Re: Eesti Kaitseväe kutse õppekogunemisele - mõned küsimused

Tere Antud juhul tähendab sõna "edastamine" kutse saatmist. Vaadake asja loogilisest küljest - õppekogunemine toimub kindlal kuupäeval. Kui arvestada kättesaamise kuupäevi, siis ei oleks ju võimalik ettemääratud päeval õppekogunemisega alustada- isikud saavad kutse kätte erinevatel päevadel. Mis puu...
14 Aug 2018, 20:17
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Teeservituut
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 3038

Re: Teeservituut

Tere Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lõike 1 kohaselt omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui ko...
13 Aug 2018, 15:02
Foorum: Muud küsimused
Teema: Väärteo menetluse trahv
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1028

Re: Väärteo menetluse trahv

Tere Teile väärteomenetluses tehtud trahviotsuse tähtaegsel vaidlustamisel otsus ei jõustu ja Teie saate trahvi tasumisega oodata edasikaebamise otsust. Väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 203 lõike 2 kohaselt kohtuvälise menetleja otsus või kohtuotsus süüdlase karistamise kohta pööratakse täitmise...
13 Aug 2018, 15:00
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Volitus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1589

Re: Volitus.

Tere Kui korteriomanikku esindab isik, kelle esindusõigus ei ole kontrollitav ja see tekitab juhatusel kahtlusi, siis korteriühistu juhatus saab keelduda sellele isikule dokumentide väljastamisest, tuginedes KrtS § 45 lõikele 2, mille kohaselt juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esi...
13 Aug 2018, 14:59
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kirjad...
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 835

Re: Kirjad...

Tere Juhatusel on õigus keelduda teabe andmisest, tuginedes KrtS § 45 lg-le 2. Korteriühistu liikme õigused on sätestatud korteriomandi- ja korteriühistu seaduse (KrtS) §-s 45, mille lõike 1 kohaselt korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühis...