Otsing leidis 2190 vastet

27 Okt 2021, 22:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kinnisvara Müüja vastutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Kinnisvara Müüja vastutus

Tere, Müüja oluliseks kohustuseks on anda müüdud asi üle kindlaksmääratud seisundis. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse jne osas. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooks...
27 Okt 2021, 21:59
Foorum: Muud küsimused
Teema: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 355

Re: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

Tere Iga rikkumine väärteovastutust kaasa ei too, sh koera haukumine ja ulgumine, kui see just ei põhjusta tervisekahjustust või isikule varalist kahju (tuleb tõendada) . Kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest on võimalik määrata rahatrahv kuni 800 eurot. Eeskirjad on kättesaadavad üldju...
27 Okt 2021, 21:48
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Detailplaneeringu järgimise kohustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 5

Re: Detailplaneeringu järgimise kohustus

Tere Detailplaneering on haldusakt. Haldusakti siduvus tuleneb juba kõikide õigusaktide sh haldusaktide olemusest. Siduvus tähendab, et puudutatud isikud peavad järgima haldusaktis sisalduvaid käske, keelde ja asjadega seotud käsutusi ning, et iga isik, asutus ja kohus, kui ta ei vaata parasjagu läb...
26 Okt 2021, 22:02
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Äripinna rendi seadus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Äripinna rendi seadus

Tere, Tähtajaline üürileping, olgu selleks siis elu- või äriruumi kasutamiseks sõlmitud leping, lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle e...
25 Okt 2021, 21:35
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Isa kodust välja tõstmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: Isa kodust välja tõstmine

Tere Omand on Eesti Vabariigis seadusega kaitstud. Kuna maja kuulub vanaemale on vanaemal õigus otsustada kes tema vara kasutab. Praegu on isal ema abikaasana õigus koos emaga seal elada. Kui abielu lõppeb lõppeb ka õiguslik alus isal eluruumide kasutamiseks. Seejärel saab vanaeam eluruumide omaniku...
22 Okt 2021, 21:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 355

Re: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

Tere Küsimuses välja toodud KOV vastus on korrektne ja tsiteerib Teie enda poolt viidatud korrakaitseseadust ning osundab selle võimalikule rikkumisele. Avaliku korra kaitseks korrakaitseseadus vastu võetud ongi ja selles on sätestatud keeld tekitada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepä...
21 Okt 2021, 19:14
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tsiviilhagi aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 364

Re: Tsiviilhagi aegumine

Tere Üldjuhul on kohtuotsuse või määrusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat lahendi jõustumisest. Aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega. Seega, kui otsust ei ole täitmisele pööratud, on 18.01.2007 jõustunud kohtuotsus aegunud. Kui aga kohtuotsus on esitatud ...
21 Okt 2021, 19:08
Foorum: Muud küsimused
Teema: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 954

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

Tere Kahjuks ei selgu küsimusest millist maakorraldustoimingut kohalikust omavalitsusest taotleti. Kirjelduse järgi võib asuda seisukohale, et lahendus oleks siin kinnisasja piiri muutmine. Kinnisasja piiri muutmine on maakorraldustoiming, mille käigus üks piirnevatest kinnisasjadest annab osa naabe...
21 Okt 2021, 18:58
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: kaasomandi jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 362

Re: kaasomandi jagamine

Tere Kaasomanik võib igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist. Seda ka uuelt kaasomanikult. Levinud ja üks lihtsam viis kaasomandi lõpetamiseks on olukord, kus üks kaasomanik ostab teise kaasomaniku osa ära ning saab seeläbi asja ainuomanikuks. Sellisel juhul pannakse neile kohustus maksta kaasomanikel...
21 Okt 2021, 17:24
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: KOV-i abi hooldekodusse paigutamisel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 371

Re: KOV-i abi hooldekodusse paigutamisel

Tere KOV rolli hooldusteenuse korraldamisel on käsitlenud ka Riigikohus, kes leidis, et kohalik omavalitsus saab osutatud teenuse, sealhulgas hooldekodu teenuse eest tasu nõuda sotsiaalteenuse saajalt ning tema omaosaluse kindlaksmääramisel võib kohalik omavalitsus arvestada nii teenuse saaja sisset...