Otsing leidis 1998 vastet

10 Mai 2021, 20:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis üle 18-aastasele lapsele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: Elatis üle 18-aastasele lapsele

Tere Kui laps on saanud täisealiseks, ent õpib ja ei saa sellest tulenevalt endale ise ülalpidamist hankida, saab ta pöörduda kohtusse ühe või mõlema vanema vastu elatise saamiseks vajalikus ja põhjendatud ulatuses. Oluline on, et avalduse peab esitama laps ise kuna vanemate seadusest tulenev oma la...
08 Mai 2021, 09:31
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üldkoosoleku läbiviimine videosilla abil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 76

Re: Üldkoosoleku läbiviimine videosilla abil

Tere Lisaks Teie pakutud variantidele on võimalik veel kolmas, kombineeritud võimalus: Üldkoosoleku korraldaja võimaldab koosolekul osalemise nii füüsiliselt kui virtuaalselt reaalajas. Selleks teavitage liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast, päevakorrast, nagu koosolekut kokku kutsudes ikka ja...
08 Mai 2021, 09:16
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Riigipoolne elatisabi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 110

Re: Riigipoolne elatisabi

Tere Elatisabi on riigi ajutine abi alaealisele lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda seaduses sätestatud ulatuses. Tõenäoliselt on kirjeldatud olukorras tegemist täitemenetluse aegse elatisabi saamisega, mille eelduseks on, et elatis on kohtus välja mõistetu...
06 Mai 2021, 19:59
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Tagasivõitmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 122

Re: Tagasivõitmine

Tere Tagasivõitmise otsustab pankrotihalduri hagiavalduse alusel kohus. Tehing on tagasivõidetav vaid juhul kui sellega on kahjustatud võlausaldajate huve. Kui tehingu alusel saadu arvelt tasuti võlausaldajatele, võib kohus otsustada, et tehing ei ole tagasivõidetav. Ühelt poolt võib tehing olla tag...
05 Mai 2021, 19:19
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 239

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

Tere Lähtuda tuleb alati seaduse kehtivast redaktsioonist. Kehtiva redaktsiooni § 158 lg 3 sätestab, et aegumine ei katke sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega. Seega, sõltumata osalise tasumise või muu teo tegemise ajast ei kat...
05 Mai 2021, 19:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 78

Re: arestitud miinimum

Tere Varasemalt on kohus selgitanud, et sissetuleku arestimisel ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa vabastamiseks peab lisaks ülalpidamiskohustuse olemasolule esinema ka asjaolu, et avaldaja õigustatud isikut ka tegelikult ülal peab või temale elatist maksab. Samas asjas selgitas koh...
05 Mai 2021, 18:15
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 111

Re: arestitud miinimum

Tere Siinkohal võiksite teha kalkulatsiooni laste vajadustest ning vanematevahelise kokkuleppe, et kumbki katab vajadustest poole (eelduslikult 1/3 miinimumpalgast iga lapse kohta). Pole küll garantiid, et kohtutäitur seda aktsepteerib ja täiendavaid tõendeid ei küsi. Et konkreetselt Teie perele sob...
05 Mai 2021, 17:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaas- või eriomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 45

Re: Kaas- või eriomand

Tere KrtS-i §-de 2 ja 3 kohaselt luuakse n-ö tavalisest kaasomandist korteriomand kaasomanikevahelise eriomandi kokkuleppega, mille miinimumsisuks on kokkulepe selles, milline ruum ühe või teise korteriomandi koosseisu kuulub. Soovi korral võivad korteriomanikud kas korteriomandite loomisel või hilj...
05 Mai 2021, 12:01
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 239

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

Tere Nagu eespool selgitatud, on kehtestatud täitemenetluse aegumisele erikord ja Teie viidatud aegumise katkemise alused ei ole asjakohased. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 158 lg 3 on öeldud selgesõnaliselt, et aegumist ei loeta katkenuks täitemenetluses sissenõudjale võlgnetava osali...
05 Mai 2021, 11:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 111

Re: arestitud miinimum

Tere Lapse ülalpidamiskohustus lasub mõlemal vanemal. Seega tuleb seda ka arestimisele mittekuuluva sissetuleku osa arvestamisel arvesse võtta mõlema vanema puhul. Erisuseks on, kui sundtäidetakse lapse ülalpidamisnõuet. Kui sundtäitmisel ei ole lapse ülalpidamisnõue ja kohtutäitur keeldub ülalpeeta...