Otsing leidis 2719 vastet

25 Jaan 2023, 20:22
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötundide arvutamine ja kajastamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Töötundide arvutamine ja kajastamine

Tere Töölepingu tingimustes, sealhulgas töötasus, lepitakse kokku töölepinguga. Kui töölepingus on kirjas, et töötaja töötasu on xxx, tuleb pidada eraldi arvestust töötamise kohta öösel ja see ka vastavalt tasustada ning kajastada selgelt ja arusaadavalt palgaarvestuses. Kui aga lepinguga on kokku l...
25 Jaan 2023, 20:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: korteriühistu nõuded
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: korteriühistu nõuded

Tere Kui elektritarbimise leping on sõlmitud otse elektrimüüjaga ja ka tasumine toimub elektrimüüjale, ei ole KÜ- õigust ega põhjustki tarbimise andmeid nõuda. Selleks võib olla vajadus olukorras, kus on kahtlus, et keegi tarbib nn ühist elektrit oma korteri tarbeks. Kui tegemist on sellise olukorra...
25 Jaan 2023, 19:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: Auto müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Auto müük

Tere Varjatud puudusi peab saama tõendada, et oleks alust nende alusel nõuet esitada. Kuivõrd müügikuulutuses olid puudused loetletud ja kui ka nimetatud remonditöökodade aktidega või muude dokumentidega on tõendatud, et autol väidetavaid puudusi selle üle andmisel ei esinenud, ei saa olla ostjal ka...
25 Jaan 2023, 19:52
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: pärimistoimikuga tutvumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 29

Re: pärimistoimikuga tutvumine

Tere Pärimisseadus § 170 lg 3 alusel on viimse tahte (testamendi) alusel toimuva pärimise puhul isikul, kes oleks pärinud seadusjärgse pärimise korral, testamendiga ja pärimislepinguga tutvumise õigus. See õigus on nimetatud isikul ka pärast pärimistunnistuse tõestamist. Seega on seadusjärgsetel pär...
24 Jaan 2023, 17:29
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: pärimistoimikuga tutvumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 29

Re: pärimistoimikuga tutvumine

Tere Pärimisregistrit peab Notarite Koda ja register sisaldab andmeid testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise kohta. Testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse registrisse kantud andmeid saladuses kuni p...
23 Jaan 2023, 19:40
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Nõude loovutamise leping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 24

Re: Nõude loovutamise leping

Tere Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senis...
23 Jaan 2023, 19:13
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ühisvara jagamine ja ettevõte
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 40

Re: Ühisvara jagamine ja ettevõte

Tere Küsimusest võib järeldada, et ollakse abielus ja maja on soetatud abielu ajal. Kui ei ole abiellumisel valitud muud varasuhet kui ühisvara, on kõik abielu jooksul soetatud varaesemed abikaasade ühisvara, mis kuuluvad abikaasadele võrdsetes osades sõltumata sellest kelle sissetulekust tegelikult...
20 Jaan 2023, 22:52
Foorum: Muud küsimused
Teema: äriõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: äriõigus

Tere Millised õigused on antud juhatusele, sõltuvad juhatuse liikme lepingust, selle kohta ei saa foorumis arvamust avaldada. Juhatuse liikmel võib olla õigus äriühingule kuuluvat vara müüa, ent müügitulem ei kuulu mitte juhatuse liikmele ega osanikele vaid peab laekuma äriühingule ja jääma äriühing...
20 Jaan 2023, 22:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Veeleke
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Veeleke

Tere Eelduslikult on veetoru osa ühisest korterelamu veevarustussüsteemist, seega kuulub vaatamata sellele, millise reaalosa territooriumil see asub, korteriomanike kaasomandisse. Kaasomandit valitsevad korteriomanikud korteriühistu kaudu, seega vastutab toru korrasoleku, selle vahetuse ja lekkivast...
18 Jaan 2023, 20:24
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: dokumentidega tutvumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 711

Re: dokumentidega tutvumine

Tere

OÜ Hugo osutab ka individuaalse õigusnõustamise teenust. Juristi konsultatsioonile saab registreeruda veebilehel https://hugo.legal/broneeri

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist