Otsing leidis 2180 vastet

19 Okt 2021, 22:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermajas kodurahu rikkumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 31

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

Tere Olmemüra lubatav tugevus ei ole ühegi seadusega reguleeritud, seega on naabri väide seaduse mitterikkumisest müra tugevuse osas asjakohane. Kui aga müra on siiski teiste korteriomanike jaoks ülemääraselt häiriv, rikub korteriomanik korteriomandi- ja korteriühistu seaduse § 31 sätestatud kohusus...
19 Okt 2021, 22:24
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: kadunud pärija
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: kadunud pärija

Tere Kirjeldatud juhul võib notar teiste pärijate soovil tõestada pärimistunnistuse, millelt nähtub nii lõplik kui esialgne pärija. Kui mõistliku aja jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluse üleskutse avaldamisest arvates ei ole pärija pärimisõigus või selle ulatus pärimistunnistuse tõesta...
19 Okt 2021, 21:48
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdu põrandalaudade vahetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Rõdu põrandalaudade vahetus

Tere Kui korteriomanike kokkuleppega antakse mõne korteriomaniku ainuvaldusesse teisi korteriomanikke välistaval viisil mingi kaasomandi osa, siis saab üldjuhul eeldada, et see annab korteriomanikule õiguse saada endale ka sellest kaasomandiosa kasutamisest või kasutusse andmisest saadava vilja (loo...
19 Okt 2021, 09:34
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Autoremondi arve õiguspärasus ja vaidlustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Autoremondi arve õiguspärasus ja vaidlustamine

Tere Arve peab olema piisavalt selge, saamaks aru, mille eest see väljastati. Arve saajal on alati õigus küsida arve ebaselguse korral selgitusi ja teostataud tööde kalkulatsiooni. Kas remonditöökajal olnuks kohustus teha hinnapakkumine, sõltub sellest milles te kokku leppisite. Kui Te leppisite kok...
18 Okt 2021, 22:33
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermajas kodurahu rikkumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 31

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

Tere Vastavalt korrakaitseseaduse § 57 lähtutakse häirivuse hindamisel keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist, milleks nii avalikku kohta, kui ka mitte avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle piirkonna tavadest. Seega ei ole korrakaitsenormide kohaldamine otseses seoses siseruumid...
18 Okt 2021, 22:16
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Hankeline töö
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Hankeline töö

Tere Tööde tellija ja tööde teostaja on sõlminud lepingu. Teostatud tööd peavad vastama kokkulepitule. Seda nii tellija poolt soovitud tööde osas kui teostaja tehtud hinnapakkumise osas. Kahjuks ei ole vastajale teada, milles täpselt kokku lepiti. Kui teostatud on töid vaid selles mahus, milles algs...
18 Okt 2021, 22:05
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Heki rajamine ühistu maale
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Heki rajamine ühistu maale

Tere Maa, mida Te nimetate ühistu maaks, on tegelikkuses korteriomanike kaasomandis. Kaasomanikud valdavad ühist omandit kokkuleppel. Korteriühistu- ja korteriomandi seaduse kohaselt valitsevad korteriomanikud kaasomandi osa eset korteriühistu kaudu. Seejuures tavapärase valitsemise, kaasajastamise ...
15 Okt 2021, 15:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Toimetulekutoetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Toimetulekutoetus

Tere Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka: • riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi; • kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud ...
15 Okt 2021, 14:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Konkureerivad elatise kohtuotsused
Vastuseid: 4
Vaatamisi: 46

Re: Konkureerivad elatise kohtuotsused

Tere Täitemenetluse seadustikus on kirjas, et kohtutäitur lõpetab täitemenetluse kirjaliku dokumendi esitamisel, kui sellest nähtub, et sissenõudja nõue on rahuldatud. Kui Te nimetatud asjaolu kirjalike dokumentidega tõendada ei suuda võib kohtutäitur menetluse lõpetamata jätta. Siis jääb ikkagi üle...
15 Okt 2021, 14:17
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tulumaks kinnistu müügilt, mis on erastatud kollaste kaartide eest.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: Tulumaks kinnistu müügilt, mis on erastatud kollaste kaartide eest.

Tere Tulumaksust on vabastatud muuhulgas tulu, mis on saadud: 1. kuni võõrandamiseni elukohana kasutatud eluruumi võõrandamisest; 2. ostueesõigusega erastatud vara võõrandamisest; 3. õigustatud subjektile omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamisest; 4. suvila või aiamaja võõrandamisest; Kui ...