Otsing leidis 2792 vastet

28 Mär 2023, 20:56
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: volitus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: volitus

Tere Hääletada võib mõlema variandi puhul. Volitust tõlgendatakse selliselt, nagu pidi esindatava tahteavaldust või käitumist mõistma isik, kellele volitus anti. Ei saa ju mõistlikult arvata, et korteriomanik volitab kedagi ennast üldkoosolekul esindama, ent mitte hääletama. Lugupidamisega Tiina Möl...
28 Mär 2023, 20:44
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Üürniku muutmine lepingus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Üürniku muutmine lepingus

Tere Teil on võimalik lõpetada leping senise üürnikuga ja sõlmida leping uue üürnikuga kui ka sõlmida kolmepoolne kokkulepe VÕS § 290 lg 1 alusel, mille kohaselt võib üürnik üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused anda üle kolmandale isikule üürileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vor...
24 Mär 2023, 20:24
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kinkelepinguga saadud korteri müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 139

Re: Kinkelepinguga saadud korteri müük

Tere Tulumaksuseaduse sõnastus selles küsimuses on järgmine: Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamisen...
24 Mär 2023, 20:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: müüsin auto
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 89

Re: müüsin auto

Tere Müüja vastutusele on aluseks asja lepingutingimustele mittevastavus. Seega on oluline esmalt kindlaks teha, kas müüja on rikkunud müügilepingut ehk andnud üle lepingutingimustele mittevastava ehk puudusega asja. Asi ei vasta muu hulgas lepingutingimustele kui sellel ei ole kokkulepitud omadusi ...
23 Mär 2023, 22:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kinkelepinguga saadud korteri müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 139

Re: Kinkelepinguga saadud korteri müük

Tere Maksustamisele kuulub saadav kasu, millest on lubatud maha arvata soetamise ja müügiga otseselt seotud kulud. Kinke teel saadu puhul saab selleks olla näiteks notaritasu, kui selle maksis kinke saaja. Seega tuleb tasuda kingitud korteri müümisel tulumaks ja maha on lubatud arvata vaid eelnimeta...
23 Mär 2023, 22:09
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Julianus Inkasso teavitusmeetod
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 126

Re: Julianus Inkasso teavitusmeetod

Tere Tehingukäibe usaldusväärsuse huvides lubab isikuandmete kaitse seadus maksehäire- ehk võlaandmete avaldamist teistele isikutele ilma inimese enda nõusolekuta. Teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset. Kui tegemist on päriselt olemas...
23 Mär 2023, 22:04
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 37
Vaatamisi: 31143

Re: Europargi leppetrahvid

Tere Fragment kohtumäärusest ütleb, et menetlusse on võetud põhinõue 30 eurot ja menetlusse võtmisest on keeldutud 15 euro nõude osas. Kas ja milliseid nõudeid on veel esitatud, nähtub hagiavaldusest. Milliseid nõudeid kohus tunnustab, selgub kohtumenetluse käigus. Lugupidamisega Tiina Mölder jurist
22 Mär 2023, 20:24
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Väärtpaberite pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 129

Re: Väärtpaberite pärimine

Tere Kui pärijaid on rohkem kui üks, võtavad nad pärandi vastu ühiselt, moodustub pärandvara ühisus, kus kõik pärijad on ühisomanikud. Ühisomanikud saavad ühist asja käsutada vaid üksmeeles ja ühiselt. Kui pärijate vahel selles osas erimeelsusi ei ole, saavad nad ühisomanikena võõrandada pärandvara ...
21 Mär 2023, 23:30
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kahju hüvitamise nõue aga kelle vastu ja millise normi alusel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 136

Re: Kahju hüvitamise nõue aga kelle vastu ja millise normi alusel

Tere Et Teie küsimustele vastata, oleks vajalik tutvuda kohtumenetluse käiguga ja selgitada välja, kelle süül ja millistel asjaoludel kahju tekkis. Selleks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, foorumi tingimustes seda kahjuks teha ei saa. Kahju tekkimisel ja kahju tekitaval tegevusel...
20 Mär 2023, 16:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Sundvõõrandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 106

Re: Sundvõõrandamine

Tere Korteriomandi võõrandamisnõude üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel. See tähendab, et vastavasisuliseks otsuseks on vaja kutsuda kokku korteriühistu üldkoosolek, rikkumata sealjuures koosoleku kokkukutsumise või hääletuse korda. Seejärel tuleb omanikule otsusest teada anda. Siink...