Otsing leidis 2139 vastet

22 Sept 2021, 20:30
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Puuduv üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 16

Re: Puuduv üürileping

Tere Seaduses on sätestatud, et kui üürnikul ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik üüritud asja kasutada, võib ta üürilepingu üles öelda, kui ta on üürileandjale andnud eelnevalt mõistliku tähtaja asja kasutamise võimaldamiseks ning üürileandja ei ole selle tähtaja jooksul võimaldanud üür...
22 Sept 2021, 20:23
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Küsimused VÕL (võlaõigusleping) kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Küsimused VÕL (võlaõigusleping) kohta

Tere Eristada tuleb broneerimislepingut, mille alusel makstakse vaid broneerimistasu ja võlaõiguslikku kinnisasja ostu-müügi eellepingut, mille alusel tasutakse ettemaks, mis arvatakse hiljem müügisummast maha. Teie küsimuse puhul eeldan, et tegemist on eellepinguga. Kuna asjaõiguslepingut ei sõlmit...
21 Sept 2021, 18:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Puuduv üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 16

Re: Puuduv üürileping

Tere Seaduses on kirjas, et kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Seega on Teie üürileping muutunud tähtajatuks ja Tei...
20 Sept 2021, 19:57
Foorum: Muud küsimused
Teema: Õpetaja käitumine koolis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Õpetaja käitumine koolis

Tere Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3 kohaselt määratakse koolitöötajate, sealhulgas õpetaja, õigused, kohustused ja vastutus kindlaks kooli põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. Seadusandja ei ole otseselt õpetajale kohast käitumist õigusa...
16 Sept 2021, 18:04
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 42

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere

Kui soovite ise kaasomandi eset omandada tuleks kohtus taotleda kaasomandi lõpetamist viisil, et omand saab Teile ja teisele kaasomanikule hüvitatakse omandi kaotus rahas, makstes selleks õiglase rahasumma. Võib taotleda ka kaasomanikevahelist enampakkumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
15 Sept 2021, 18:25
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 42

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere Seadusest tulenevalt kasuatakse ja käsutatakse kaasomandis olevat vara kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei Saada, tuleb pöörduda kohtusse. Kui kohus lõpetab kaasomandi avalduse esitaja nõudel kaasomandi eseme müügiga, jagatakse müügi tulem vastavalt kaasomaniku mõttelise osa suurusele kaasomandist...
15 Sept 2021, 18:19
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ jäätmemaja ehitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: KÜ jäätmemaja ehitamine

Tere Jäätmemaja ehitus on pigem kaasomandi eseme ajakohastamine. Kaasomandi eseme ajakohastamiseks, sealhulgas energiatõhususe suurendamiseks, selliste vajalike muudatuste tegemise, millega ei muudeta eriomandi eseme otstarvet ega kahjustata muul viisil ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud h...
15 Sept 2021, 17:58
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Veeuputusest tingitud probleem naabriga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Veeuputusest tingitud probleem naabriga

Tere Kahju tekkimisest tuleb teada anda mõistliku aja jooksul selle tekkimisest arvates. Nõue aegub kolme aasta jooksul. Lisaks sellele, et tegemist on ühe korteri põranda ja teise korteri laega, on vastav majaosa ka vahelagi kahe korteri vahel. Vahelaed, nagu ka kõik muud hoone konstruktsiooni osad...
15 Sept 2021, 17:52
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohustusliku metoodika kehtivus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 40

Re: Kohustusliku metoodika kehtivus

Tere Kui õigusakt, mille alusel on mingi regulatsioon kehtestatud, on kehtetu, on kehtetu ka vastav regulatsioon. Siiski võib eeldada, et kehtetu regulatsiooni asemel on kehtestatud uus redaktsioon ja metoodika võib olla seetõttu jäänud kehtima. Kahjuks ei ole foorumi tingimustes küsimusele konkreet...
13 Sept 2021, 16:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hooneregitrisse jäänud esitamata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: Hooneregitrisse jäänud esitamata

Tere Teie küsimusest võib mõista, et tehing kinnisasjaga on notariaalselt vormistatud, ent vastav kanne on tegemata. Sel juhul tuleb Teil esitada kinnistamisavaldus, mida saab teha elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatav kinnistamisavaldus tuleb koostada ja esitada kinnistusosakonnale kinnistu...