Otsing leidis 2297 vastet

20 Jaan 2022, 21:06
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Jagatav vanemahüvitis ja eraisiku pankrot.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Jagatav vanemahüvitis ja eraisiku pankrot.

Tere Pankrotiseaduse kohaselt muutub pankrotimääruse alusel võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks. Pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetak...
20 Jaan 2022, 20:49
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Inkasso ( jälle )
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Inkasso ( jälle )

Tere Esmalt tuleb märkida, et 2016 aastal tekkinud nõue, isegi kui see olemas on, on aegunud. Aegunud nõude puhul on võlgnikul õigus selle rahuldamisest keelduda, esitades aegumise vastuväite. Samuti jääb probleemi kirjeldusest mulje, et nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud. Soovitan kõiki ...
19 Jaan 2022, 21:03
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kehtiva liikluskaristuse aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Kehtiva liikluskaristuse aegumine

Tere Karistuse kustumine töötab nii. 1. Inimene või juriidiline isik mõistetakse kriminaalkorras süüdi ja karistatakse. 2. Kui süüdimõistev otsus jõustub, kantakse karistus karistusregistrisse. Kuniks see sinna jääb (ei ole arhiveeritud) on tegu kehtiva karistusega. 3. Seejärel kannab süüdimõistetu ...
19 Jaan 2022, 20:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 30

Re: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju

Tere

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 31 lg 3 sõnastuses on korteriomanik kohustatud võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
19 Jaan 2022, 20:45
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ väidab, et Üürnik lõhkus liftiukse, aga Omanik peab selle kinni maksma. Kes vastutab kahju eest?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: KÜ väidab, et Üürnik lõhkus liftiukse, aga Omanik peab selle kinni maksma. Kes vastutab kahju eest?

Tere Seadusest tulenevalt peab korteriomanik hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud. Seejuures on ta kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja ko...
19 Jaan 2022, 20:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kanalisatsiooni toru püstikus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Kanalisatsiooni toru püstikus.

Tere Kanalisatsioonitoru on kahtlemata kaasomandi eseme osa. Korteriomandite kaasomandi osa eset valitsevad korteriomanikud korteriühistu kaudu (KrtS § 34 lg 2). Kaasomandi korrashoiuga seotud kulud kaetakse majanduskava alusel. Kui kaasomandi eseme säilitamiseks vajalike kulude kandmine ei ole keht...
17 Jaan 2022, 21:20
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 30

Re: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju

Tere Kahju hüvitamise eesmärk on asetada kahju kannatanud isik olukorda, milles ta oleks olnud kui kahju tekitanud sündmus ei oleks kunagi aset leidnud. Küll ei saa kahju hüvitamine olla allikaks rikastumisele. Seega tuleb taastada kahjustamise eelne olukord täies ulatuses kasutades seejuures sama k...
17 Jaan 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu uue juhatuse esimesed sammud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Korteriühistu uue juhatuse esimesed sammud

Tere Seadus juhatuse esimeest valima ei kohusta ja juhatuse esimehe ametit ei tunnusta. Teie küsimusest nähtub, et juhatuse esimehe valimine on sätestatud põhikirjaga. Sellisel juhul on teil kaks valikut: 1. valida juhatusele esimees või 2. Viia läbi põhikirja kaasajastamine ja muuta põhikiri kehtiv...
17 Jaan 2022, 21:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue

Tere Ehitusseadustiku kohaselt esitatakse koos kasutusloa taotlusega ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehk, mitte projekt, mille alusel anti ehitusluba, vaid kui ehitamise käigus on tekkinud vajadus projektis muudatusi teha, siis projekt, mille alusel ehitis reaalselt ehitati ehk tööprojekt...
17 Jaan 2022, 20:54
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot ja tööl käimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 8268

Re: Eraisiku pankrot ja tööl käimine

Tere

Pankrotimenetluses saab kogu võlgniku varast, sealhulgas sissetulekutest, pankrotivara,mida vailitseb pankrotihaldusr ja millest saab võlgnik kasutada vaid kohtu poolt määratud osa. Erandiks ei ole ka välisriigis teenitud sissetulek.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist