Otsing leidis 2529 vastet

04 Aug 2022, 22:42
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Seltsingu vara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Seltsingu vara jagamine

Tere Eestis on kohaldatud seltsingu põhimõtteid ka mitteabielulistele kooseluvormidele, kui osapooled on teinud panuseid ühiseks vajaduseks vajaliku vara soetamisel (vt nt RKTKo 29. aprill 2020 tsiviilasjas nr 2-18-255 ja allpool toodud näited). Seltsingulepingu regulatsiooni kohaldamine vabaabielu ...
03 Aug 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Põhistamata ja põhistatud määrus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Põhistamata ja põhistatud määrus

Tere Seadus võimaldab koostada aja kokkuhoiu tarbeks põhistamata määruseid juhul, kui ei nähta vajadust määrust eraldi põhjendada ja selgitada, millisel seaduslikul alusel menetlus lõpetati. Vajadus taotleda põhistatud määrust võib tekkida siis, kui te pole lõpetamisega nõus. Siis peaks prokuratuur ...
02 Aug 2022, 17:19
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Laste elatisraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: Laste elatisraha

Tere Kohtuotsusega määratud elatist ei ole õigust ühepoolselt muuta. Kui elatis on välja mõistetud ja peale kohtuotsuse tegemist on asjaolud oluliselt muutunud, näiteks viibib nüüd laps elatise tasumiseks kohustatud vanemaga juures 7 või rohkem ööpäeva keskmiselt kalendrikuus, tuleb esitada kohtule ...
29 Juul 2022, 19:01
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine ja edasised sammud kinnisvaraga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 785

Re: Pärimine ja edasised sammud kinnisvaraga

Tere Kui pärijaid on mitu ja nad võtavad pärandi vastu ühiselt, moodustub pärandvara ühisus ja pärijad on selles ühisuses kaaspärijad. Pärandvara moodustub mitte ainult ühest suuremast asjast (näiteks kinnisasi) vaid ka kogu muust varast, nõuetest ja kohustustest, mis pärandajal surma hetkel oli. Se...
26 Juul 2022, 21:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: KÜ ühisruumine müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1132

Re: KÜ ühisruumine müük

Tere Teie küsimusest võib mõista, et ühiskasutatavate ruumide arvelt soovitakse luua uued korteriomandid ja need siis võõrandada. Olukorda on reguleeritud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 10, milles on sätestatud: (1) Korteriomanikud võivad koos uue korteriomandi loomisega leppida kokku ka s...
26 Juul 2022, 20:46
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kinnisvara ostmiseks tehtud kulutused, kui müüja loobub tehingust
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1162

Re: Kinnisvara ostmiseks tehtud kulutused, kui müüja loobub tehingust

Tere Kui puuduvad eriteadmised ja kogemused kohtule dokumentide koostamiseks, samuti nõude sisu ja võimaliku suuruse välja selgitamiseks soovitan pöörduda indivisuaalsele õigusnõustamisele. Selleks sate valida sobiva konsultatsiooniaeg ja viisi siit: https://hugo.legal/broneeri või helistades numbri...
25 Juul 2022, 20:20
Foorum: Muud küsimused
Teema: eestkoste
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 889

Re: eestkoste

Tere Eestkoste seadmiseks ei ole oluline mitte ainult diagnoos vaid ka isiku võimetus kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. Eestkostemenetluses selgitab kohus isiku vastava võime välja, eeskätt ekspertiisiga. Seega ei ole võimalik eestkoste määramine valediagnoosi alusel. Tõenäoliselt es...
25 Juul 2022, 12:00
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kinkeleping ja isiklik kasutusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 878

Re: Kinkeleping ja isiklik kasutusõigus

Tere Kinkelepingus fikseeritud kingisaaja kohustus lubada kinkijal eluruumi kasutada, ei taga kinkijale kasutamise võimalust igal juhul vaid võib kohustuse rikkumise korral olla aluseks kinkelepingust taganemiseks. Kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus kehtib aga ka igale järgmisele omanik...
21 Juul 2022, 13:49
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ pangakontole juurdepääs
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 685

Re: KÜ pangakontole juurdepääs

Tere Revisjoni määrab üldkoosolek, kes annab ka revisjoni perioodi, ulatuse ja saab anda juhatusele korralduse pangas konto nähtavaks tegemiseks revisjonikomisjonile. Teine alternatiivne võimalus on esitada revisjonikomisjonile vastava perioodi pangakonto väljavõte. Lugupidamisega Tiina Mölder jurist
20 Juul 2022, 13:53
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 747

Re: Eraisiku pankrot

Tere Kui kohus võtab maksejõuetusavalduse menetlusse, otsustab kohus määrusega usaldusisiku nimetamise. Usaldusisiku nimetamisel peatab kohus võlgniku vara suhtes läbiviidava täitemenetluse või muu sundtäitmise raha sissenõudmiseks kuni pankroti väljakuulutamiseni, ümberkujundamiskava kinnitamiseni ...