Otsing leidis 1937 vastet

14 Apr 2021, 22:12
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: ELi pärimismäärus, testament
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: ELi pärimismäärus, testament

Tere Üldreegel on, et pärimisele kohaldatakse pärandaja viimase elukohariigi õigust. Isik võib testamendi või pärimislepinguga määrata, et tema pärandile kohaldatakse tema kodakondsuse riigi õigust. Selline määrang muutub kehtetuks, kui isik on surma hetkeks vastava riigi kodakondsuse kaotanud. Vast...
14 Apr 2021, 21:55
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ühisvaras oleva korteri müümisest saadud tulu jagamine aastaid pärast abielu lahutust
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Ühisvaras oleva korteri müümisest saadud tulu jagamine aastaid pärast abielu lahutust

Tere Abikaasade varaühisuse vararežiimi korral kuulub abikaasade ühisvarasse kogu abielu jooksul soetatud vara (välja arvatud kinke või pärimise teel saadu). Varaühisus lõpeb lahutusega. Sõltumata vara jagamise ajast määratakse vara koosseis kindlaks varaühisuselõppemise ajaga, vara väärtus aga jaga...
14 Apr 2021, 20:57
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Aegumine

Tere Jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tulenevat nõuet saab täitemenetluses sundtäita teatud tähtaja jooksul, see tähtaeg on täitmise aegumise tähtaeg. Pärast täitmise aegumise tähtaja möödumist on kohustatud isikul (täitemenetluse võlgnik) õigus taotleda täitemenetluse lõpetamist ...
12 Apr 2021, 09:24
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapsevanem ja laste vaheline õigus-kohustus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 25

Re: Lapsevanem ja laste vaheline õigus-kohustus

Tere Perekonnaseaduse § 103 lg 1 järgi võib kohus tõepoolest kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt ebaõiglane nõuda, eelkõige kui: 1) ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus ...
12 Apr 2021, 09:17
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 34

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

Tere Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 2 lg 1 p 16 tulenevalt kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude ning sunniraha määramise kohta on täitedokumendiks. Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 157 lg 1 kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muu...
12 Apr 2021, 09:11
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Võla sissenõudja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Võla sissenõudja

Tere

Võla sissenõudjaks saab olla vaid isik, kellel on täitedokument. Seega on võla sissenõudja see nõude omanik, kelle kasuks on võlg kohtus välja mõistetud. Informatsiooni saate nii kohtulahendist kui ka kohtutäiturilt.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
08 Apr 2021, 23:02
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tee ehitus
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 87

Re: Tee ehitus

Tere On võimalik, et DP on vahepeal muudetud. Ka ei ole kuidagi välistatud, et Teie ehitusluba on osaliselt tühistatud. Kahjuks ei ole foorum koht, kus oleks võimalik konkreetse kohaliku omavalitsuse õigusakte analüüsida. Vahepeal võib olla toimunud mitmeid sündmusi, millest vastaja ei ole teadlik j...
08 Apr 2021, 22:37
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 36

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

Tere Igal krundil on oma kasutamise ostarve ehk näitaja, mis määrab, mis otstarbel on võimalik krunti pärast planeeringu kehtestamist kasutada: kas on tegemist elamumaa, maatulundus-, sotsiaal-, tootmis-, transpordi- või ärimaaga. Igal maa-ala liigil on oma nõuded ja kohustused. Maatulundusmaa on põ...
08 Apr 2021, 22:31
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandi ebaseaduslik hõivamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 38

Re: Kaasomandi ebaseaduslik hõivamine

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et tegemist ei ole mitte korteriühistuga vaid elamu on kaasomandis. Kaasomandi puhul kuulub kogu kinnisasi kaasomanikele ühiselt. Kui sisse on seatud notariaalne kasutuskord ja selle kohaselt peaks kõnealust majaosa kasutama kaasomanikud ühiselt, on Teil õigus ma...
08 Apr 2021, 22:22
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinnisvara müük hoolduskulude katteks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Kinnisvara müük hoolduskulude katteks

Tere Alanejate sugulaste kohustus oma vanemat või vanavanemat ülal pidada tuleneb perekonnaseadusest. Seaduse järgi sõltub kohustus ülal pidada ülalpidamist vajava isiku vajadustest ja võimalustest end ise ülal pidada. Kui isikul on kinnisvara, mille võõrandamine on raske või võimatu, võib vastav ko...