Otsing leidis 2659 vastet

02 Dets 2022, 21:19
Foorum: Muud küsimused
Teema: Täitemenetlus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Täitemenetlus

Tere Vastaja ei näe Teile esitatud vastuses seadusega vastuolu. Mõlemal juhul kantakse raha üle 20 päeva möödumisel jaotuskava kinnitamisest arvates. Kui Teile siiski tundub, et on vastuolu, soovitan küsida selgitust vastuse andnud kohtutäiturilt koos viidetega õiguslikule alusele. Lugupidamisega Ti...
02 Dets 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kaasomaniku keldrisse sisenemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: kaasomaniku keldrisse sisenemine

Tere Kaasomanikud peavad AÕS § 72 lg 5 teise lause järgi käituma üksteise suhtes lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õigusi kahjustamast. Kirjeldatus olukorras rikub teine kaasomanik kohustust hoiduda Teie õiguste kahjustamisest ja on võimalik, et sellega seoses tekib ...
01 Dets 2022, 18:15
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: tühja korteri kütmine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 61

Re: tühja korteri kütmine

Tere Foorumis ei saa kahjuks konkreetset juhtumit lahendada ega dokumente koostada. Soovitan Teil pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel https://hugo.legal/broneeri. HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õi...
01 Dets 2022, 17:55
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kas hooldekodu võlg läheb pärandvara alla (kes maksab selle)?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Kas hooldekodu võlg läheb pärandvara alla (kes maksab selle)?

Tere Hooldekodu eest ei pea seaduse järgi igal juhul maksma lapsed. Laste kohustus tasuda tuleneb perekonnaseadusest, kus on sätestatud, et abivajavaid vanemaid tuleb ülal pidada määral, mis ei kahjusta isiku enda tavalist toimetulekut. Kui abivajaja enda vahenditest ei piisa hooldekodu arve tasumis...
28 Nov 2022, 17:52
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hüpoteek
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 28

Re: Hüpoteek

Tere Seadusandlikku takistust Teie kirjeldatud viisil toimimiseks ei ole. Siiski soovitan küsida pangast, kas pank laenu ümbervormistamisega nõustub, ehk kas ta hindab laenukohustuse ülevõtja sisuliselt laenu suurendamise võimeliseks. Kui laenu ülevõtja majanduslik seisund panga hinnangul seda ei võ...
28 Nov 2022, 17:48
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: kaasomandi lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: kaasomandi lõpetamine

Tere Teie küsimusest võib mõista, et soovite teada kui kaua võib võtta aega kohtus kaasomandi lõpetamise hagiavalduse menetlemine. Kahjuks sellele küsimusele ei ole võimalik üheselt vastata. Menetluse aeg sõltub kohtu töökoormusest ja sellest, kui palju pooled esitavad menetluse jooksul taotlusi ja ...
28 Nov 2022, 17:42
Foorum: Muud küsimused
Teema: Maksekäsu kiirmenetlus, kui süüteo sooritaja on alaealine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Maksekäsu kiirmenetlus, kui süüteo sooritaja on alaealine

Tere Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata lepinguvälistele nõuetele, seega ei saa tekitatud kahju hüvitamist nõuda maksekäsu kiirmenetluses vaid selleks tuleb pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Kui hagejale ei ole teada kostja mingit liiki andmed, praegusel juhul andmed alaealise kostja seadusliku es...
28 Nov 2022, 17:25
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Üleandmata kauba lepinguline viivise arvestus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Üleandmata kauba lepinguline viivise arvestus

Tere Lepingut tuleb täita kooskõlas selle sisule. Te ei ole seda küll küsimuses esile toonud, ent küsimust lugedes võib eeldada, et kokku on lepitud nii lõpliku üleandmise tähtaeg kui ka vaheetappide tähtajad. Olete ka kirjutanud, et „Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral lük...
28 Nov 2022, 17:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mul on küsimus toetuste ja pangaarve kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Mul on küsimus toetuste ja pangaarve kohta

Tere Toetuse andja võib kehtestada toetuse saamiseks reeglid. PRIA juhendis „Abiks Taotlejale 2022 (MAK loomad)“ P 8 „Toetuse maksmine“ on sõnaselgelt kirjas, et arveldusarve numbri või konto omaniku nime muutumisest palume kohe PRIAt teavitada. Toetuse taotleja peab olema ise konto omanik. Vastasel...
28 Nov 2022, 17:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mul on küsimus toetuste ja pangaarve kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Mul on küsimus toetuste ja pangaarve kohta

Tere Toetuse andja võib kehtestada toetuse saamiseks reeglid. PRIA juhendis „Abiks Taotlejale 2022 (MAK loomad)“ P 8 „Toetuse maksmine“ on sõnaselgelt kirjas, et arveldusarve numbri või konto omaniku nime muutumisest palume kohe PRIAt teavitada. Toetuse taotleja peab olema ise konto omanik. Vastasel...