Otsing leidis 2184 vastet

21 Okt 2021, 19:14
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tsiviilhagi aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Tsiviilhagi aegumine

Tere Üldjuhul on kohtuotsuse või määrusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat lahendi jõustumisest. Aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega. Seega, kui otsust ei ole täitmisele pööratud, on 18.01.2007 jõustunud kohtuotsus aegunud. Kui aga kohtuotsus on esitatud ...
21 Okt 2021, 19:08
Foorum: Muud küsimused
Teema: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 666

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

Tere Kahjuks ei selgu küsimusest millist maakorraldustoimingut kohalikust omavalitsusest taotleti. Kirjelduse järgi võib asuda seisukohale, et lahendus oleks siin kinnisasja piiri muutmine. Kinnisasja piiri muutmine on maakorraldustoiming, mille käigus üks piirnevatest kinnisasjadest annab osa naabe...
21 Okt 2021, 18:58
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: kaasomandi jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: kaasomandi jagamine

Tere Kaasomanik võib igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist. Seda ka uuelt kaasomanikult. Levinud ja üks lihtsam viis kaasomandi lõpetamiseks on olukord, kus üks kaasomanik ostab teise kaasomaniku osa ära ning saab seeläbi asja ainuomanikuks. Sellisel juhul pannakse neile kohustus maksta kaasomanikel...
21 Okt 2021, 17:24
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: KOV-i abi hooldekodusse paigutamisel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: KOV-i abi hooldekodusse paigutamisel

Tere KOV rolli hooldusteenuse korraldamisel on käsitlenud ka Riigikohus, kes leidis, et kohalik omavalitsus saab osutatud teenuse, sealhulgas hooldekodu teenuse eest tasu nõuda sotsiaalteenuse saajalt ning tema omaosaluse kindlaksmääramisel võib kohalik omavalitsus arvestada nii teenuse saaja sisset...
19 Okt 2021, 22:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermajas kodurahu rikkumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 33

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

Tere Olmemüra lubatav tugevus ei ole ühegi seadusega reguleeritud, seega on naabri väide seaduse mitterikkumisest müra tugevuse osas asjakohane. Kui aga müra on siiski teiste korteriomanike jaoks ülemääraselt häiriv, rikub korteriomanik korteriomandi- ja korteriühistu seaduse § 31 sätestatud kohusus...
19 Okt 2021, 22:24
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: kadunud pärija
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: kadunud pärija

Tere Kirjeldatud juhul võib notar teiste pärijate soovil tõestada pärimistunnistuse, millelt nähtub nii lõplik kui esialgne pärija. Kui mõistliku aja jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluse üleskutse avaldamisest arvates ei ole pärija pärimisõigus või selle ulatus pärimistunnistuse tõesta...
19 Okt 2021, 21:48
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdu põrandalaudade vahetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Rõdu põrandalaudade vahetus

Tere Kui korteriomanike kokkuleppega antakse mõne korteriomaniku ainuvaldusesse teisi korteriomanikke välistaval viisil mingi kaasomandi osa, siis saab üldjuhul eeldada, et see annab korteriomanikule õiguse saada endale ka sellest kaasomandiosa kasutamisest või kasutusse andmisest saadava vilja (loo...
19 Okt 2021, 09:34
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Autoremondi arve õiguspärasus ja vaidlustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Autoremondi arve õiguspärasus ja vaidlustamine

Tere Arve peab olema piisavalt selge, saamaks aru, mille eest see väljastati. Arve saajal on alati õigus küsida arve ebaselguse korral selgitusi ja teostataud tööde kalkulatsiooni. Kas remonditöökajal olnuks kohustus teha hinnapakkumine, sõltub sellest milles te kokku leppisite. Kui Te leppisite kok...
18 Okt 2021, 22:33
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermajas kodurahu rikkumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 33

Re: Kortermajas kodurahu rikkumine

Tere Vastavalt korrakaitseseaduse § 57 lähtutakse häirivuse hindamisel keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist, milleks nii avalikku kohta, kui ka mitte avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle piirkonna tavadest. Seega ei ole korrakaitsenormide kohaldamine otseses seoses siseruumid...
18 Okt 2021, 22:16
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Hankeline töö
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Hankeline töö

Tere Tööde tellija ja tööde teostaja on sõlminud lepingu. Teostatud tööd peavad vastama kokkulepitule. Seda nii tellija poolt soovitud tööde osas kui teostaja tehtud hinnapakkumise osas. Kahjuks ei ole vastajale teada, milles täpselt kokku lepiti. Kui teostatud on töid vaid selles mahus, milles algs...