Otsing leidis 2537 vastet

15 Aug 2022, 16:11
Foorum: Muud küsimused
Teema: Autoriõigused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Autoriõigused

Tere Autoriõigus on intellektuaalse omandi alaliik, millega kaitstakse kirjandus-, kunsti-, muusika- ja teadusloomingu autoreid nende loometöö loata kasutamise eest. Üldine põhimõte on, et teistel isikutel on lubatud teost kasutada vaid autori nõusolekul. Autoriõigus tekib autori poolt loodud origin...
15 Aug 2022, 15:39
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Majanduskava
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 20

Re: Majanduskava

Tere Seaduses on sätestatud tingimused, mille alusel majandamiskulud korteriomanike vahel jagunevad.Esiteks kaasomandiosa suurus kui kulude jaotuse üldine alus, millest korteriomanikud saavad kõrvale kalduda kokkuleppega (eriomandi kokkuleppes või põhikirjaga). Teiseks majanduskava kui alus korteriü...
15 Aug 2022, 15:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kuhu pöörduda, kui riigiasutus ei vasta küsimustele?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: Kuhu pöörduda, kui riigiasutus ei vasta küsimustele?

Tere Teabenõudele vastamata jätmisel või mittenõuetekohasel vastamisel on võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitseinspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon võib teha teabevaldajale ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks, kui ta leiab, et teabevaldaja: 1) on ebaseaduslikult keeldunud teabe...
12 Aug 2022, 21:29
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Eraisiku pankrott
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Eraisiku pankrott

Tere Pankroti puhul moodustub kogu võlgniku varast pankrotivara ja on võimalik, et võlgnik kaotab kogu oma vara. Esmalt soovitan Teil kujunenud olukorras paluda kohalikul omavalitsusel suunata end võlanõustamisteenusele. Koostöös võlanõustajaga on võimalik välja selgitada, milline on Teie tegelik ol...
12 Aug 2022, 21:26
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Legal advice needed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Legal advice needed

Tere Kuivõrd foorumis saame vastata vaid eesti keeles ja üldistes küsimustes, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Üheks võimaluseks on registreeruda õigusnõustamisele veebilehel https://hugo.legal/broneeri/ ja märkida registreerudes, et soovite õigusabi inglise keeles. Lugupidamiseg...
12 Aug 2022, 20:26
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Majanduskava
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 20

Re: Majanduskava

Tere

Seaduses on sätestatud põhimõte, et kulud kantakse vastavalt kaasomandi osa suurusele ehk ruutmeetriõhiselt. Sellest põhimõttest on lubatud kõrvale kalduda vaid põhikirjaga.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
08 Aug 2022, 21:06
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Teenuse ostuamise leping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Teenuse ostuamise leping

Tere Lepingu rikkumiseks nimetatakse kohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist, sealhulgas täitmisega viivitamist. Kohustuse rikkumisel kohaldatavad õiguskaitsevahendid on: Täitmisnõude esitamisel nõuab võlausaldaja võlgnikult kohustuse täitmist Omapoolse kohustuse täitmisest keeldu...
08 Aug 2022, 20:54
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Teenuse kasutamise leping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Teenuse kasutamise leping

Tere TsÜS § 86 lg 2 järgi on tehing heade kommetega vastuolus muu hulgas siis, kui pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust (edaspidi ka sundolukord), ja kui teh...
04 Aug 2022, 22:42
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Seltsingu vara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 36

Re: Seltsingu vara jagamine

Tere Eestis on kohaldatud seltsingu põhimõtteid ka mitteabielulistele kooseluvormidele, kui osapooled on teinud panuseid ühiseks vajaduseks vajaliku vara soetamisel (vt nt RKTKo 29. aprill 2020 tsiviilasjas nr 2-18-255 ja allpool toodud näited). Seltsingulepingu regulatsiooni kohaldamine vabaabielu ...
03 Aug 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Põhistamata ja põhistatud määrus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 40

Re: Põhistamata ja põhistatud määrus

Tere Seadus võimaldab koostada aja kokkuhoiu tarbeks põhistamata määruseid juhul, kui ei nähta vajadust määrust eraldi põhjendada ja selgitada, millisel seaduslikul alusel menetlus lõpetati. Vajadus taotleda põhistatud määrust võib tekkida siis, kui te pole lõpetamisega nõus. Siis peaks prokuratuur ...