Otsing leidis 2308 vastet

25 Jaan 2022, 19:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tere
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 11

Re: Tere

Tere Nagu varem öeldud, ei ole konkreetset vastust võimalik anda, teadmata kõiki faktilisi asjaolusid. Ühenduse katkestamine on äärmuslik meede, enne seda võiks liikmeks mitte soovijaile pakkuda võimalust nende tarbitavat teenust eraldi mõõta ja ühistule arve alusel tasuda. Tõenäoliselt on loodud üh...
25 Jaan 2022, 19:08
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Elektriliini uuendamisel talumiskohutuse jätkumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: Elektriliini uuendamisel talumiskohutuse jätkumine

Tere Tehnovõrgu talumistasu on maaomanikule makstav hüvitis elektrivõrgu talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel.Kui elektrivõrk asub Teie kinnistul, võite elektrivõrgu talumise eest taotleda tasu. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kui ta...
25 Jaan 2022, 00:03
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Piirangud pärandvaraosa võõrandamisel.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 5

Re: Piirangud pärandvaraosa võõrandamisel.

Tere Pärandvara ühisuse osa on vabalt võõrandatav. Osa võõrandamisega ei võõrandata ühtegi varaeset vaid osalus ühisuses. Seega on, sõltumata sellest kellele parasjagu osa ühisuses kuulub, võimalik juba alustatud kohtumenetlus ühisuse lõpetamiseks lõpule viia. Võimalust kelmuseks vastaja siinjuures ...
24 Jaan 2022, 23:58
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Vallasasja kaasomandi kinkeleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Vallasasja kaasomandi kinkeleping

Tere Käesoleval ajal enam hoonete kui vallasasjadega mistahes tehinguid teha ei saa. Kui hoone asub kinnisasjal on sellest saanud kinnisasja lahutamatu osa ja tehinguid saab teha kogu kinnisasjaga. Soovitan Teil pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, et selgitada välja maa omandamise või kasutusvaldu...
24 Jaan 2022, 23:55
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tere
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 11

Re: Tere

Tere Ilma kõiki asjaolusid teadmata ei ole Teie küsimusele konkreetselt kahjuks võimalik vastata. Küll aga on selge, et tarbitud teenuse eest tuleb tasuda. Kui elektriühendus ja leping on ühistul ja Teie majapidamisel see puudub, ent Te tarbite siiski elektrienergiat ühistu ühenduse kaudu, on ühistu...
24 Jaan 2022, 23:51
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Metsamajanduskava
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Metsamajanduskava

Tere

Ebavõrdse kohtlemisega oleks tegemist, kui teised metsaomanikud nimetatud kava tellima ei peaks. Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleb võrdselt kohelda võrdseid, see on metsaomanikku sarnaselt teiste metsaomanikega.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
24 Jaan 2022, 23:49
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinkeleping ja pärimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 34

Re: Kinkeleping ja pärimine

Tere Kehtivas seaduses on sätestatud, et avalduse peab notarile esitama see pärima õigustatud isik, kes EI SOOVI pärida – passiivselt ei saa pärandist loobuda. Kui ta teab, et on õigus pärida, kuigi ei soovi seda pärandust, aga samas ka pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandis...
24 Jaan 2022, 17:51
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinkeleping ja pärimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 34

Re: Kinkeleping ja pärimine

Tere Asjad jagunevad kinnis- ja vallasasjadeks. Hooned, kasvav mets ja muud taimed, mis asuvad maatükil olles sellega püsivalt ühendatud, ei ole vallasasjad. Neid loetakse kinnisasja olulisteks osadeks ja neid saab võõrandada, sealhulgas kinkida, ainult koos maaga. Kui asja koostisosa ei saa ilma as...
24 Jaan 2022, 17:43
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Julianus Inkasso nõue
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 194

Re: Julianus Inkasso nõue

Tere Maksehäire avaldamise kohta on andmekaitseinspektsioon varem andnud selgitusi, et see on lubatud kuni 5 aastat peale võlgnevuse tasumist, ent peab olema märkega “lõpetatud”. Samas on kohus leidnud, et juba aegunud võlgnevuse kohta andmete avaldama asumine on võlgnikku ebaproportsionaalselt koor...
21 Jaan 2022, 20:50
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinkeleping ja pärimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 34

Re: Kinkeleping ja pärimine

Tere Pärandada saab vara, mis oli olemas pärandajal tema surmahetkel. Kinnisasi oli pärandaja surma hetkel Teie oma, seega sai testamendiga pärandada vaid vallasvara. Siiski tuleb silmas pidada, et ka vallasvara puhul saab pärandada vaid pärandajale kuuluvat vara. Vallasvara puhul eeldatakse, et see...