Otsing leidis 2173 vastet

15 Okt 2021, 15:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Toimetulekutoetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Toimetulekutoetus

Tere Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka: • riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi; • kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud ...
15 Okt 2021, 14:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Konkureerivad elatise kohtuotsused
Vastuseid: 4
Vaatamisi: 33

Re: Konkureerivad elatise kohtuotsused

Tere Täitemenetluse seadustikus on kirjas, et kohtutäitur lõpetab täitemenetluse kirjaliku dokumendi esitamisel, kui sellest nähtub, et sissenõudja nõue on rahuldatud. Kui Te nimetatud asjaolu kirjalike dokumentidega tõendada ei suuda võib kohtutäitur menetluse lõpetamata jätta. Siis jääb ikkagi üle...
15 Okt 2021, 14:17
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tulumaks kinnistu müügilt, mis on erastatud kollaste kaartide eest.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Tulumaks kinnistu müügilt, mis on erastatud kollaste kaartide eest.

Tere Tulumaksust on vabastatud muuhulgas tulu, mis on saadud: 1. kuni võõrandamiseni elukohana kasutatud eluruumi võõrandamisest; 2. ostueesõigusega erastatud vara võõrandamisest; 3. õigustatud subjektile omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamisest; 4. suvila või aiamaja võõrandamisest; Kui ...
15 Okt 2021, 14:07
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Konkureerivad elatise kohtuotsused
Vastuseid: 4
Vaatamisi: 33

Re: Konkureerivad elatise kohtuotsused

Tere Kahjuks elatist tagasiulatuvalt vähendada ei saa. Ka on kohtud varem leidnud, et kuna hageja on laps ei ole ülalpidamiskohustus lapse elukoha vahetusel ära langenud vaid ülalpidamist antakse nüüd vahetult ja eelduslikult samas väärtuses, mis rahas makstav elatis. Seetõttu ei saa elatist vähenda...
14 Okt 2021, 16:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Konkureerivad elatise kohtuotsused
Vastuseid: 4
Vaatamisi: 33

Re: Konkureerivad elatise kohtotsused

Tere Tegelikult ei ole muutunud muud kui isik, kes lapsi esindab ja nende eest hoolitseb. Elatist makstakse lastele, ka kohtus on hagejateks lapsed, lastega koos elav vanem vaid esindab lapsi. Seetõttu ei kao laste elukoha muutudes kohustus ülelpidamist anda vaid muutub ülalpidamise andmise viis. Ko...
13 Okt 2021, 16:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Riigi poolt määratud õigusabi väikelapsele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Riigi poolt määratud õigusabi väikelapsele

Tere Riigi õigusabi korras osutab teenust vandeadvokaat, kes on advokatuuri liige. Kui advokaadi kutsetegevusele on etteheiteid, saab tema peale esitada kaebuse Eesti Advokatuuri aukohtule. Aukohus arutab kaebusi advokaatide peale vähemalt kolmeliikmelises kooseisus, aukohtu istungid toimuvad iga 2-...
12 Okt 2021, 22:25
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 29

Re: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?

Tere

Ka suusõnaliselt antud nõusolekut saab tagasi võtta. Soovitan siiski pöörduda e-kirjaga tööandja poole ja anda teada, et soovite enda foto kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
11 Okt 2021, 21:00
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kui kohtutäitur ei vasta meilidele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Kui kohtutäitur ei vasta meilidele

Tere Kohtutäitur on kohustatud vastama menetlusosalise esitatud avaldustele ja selgitustaotlustele, kui need on seotud kohtutäituri menetluses oleva täiteasjaga, sealhulgas kohtutäituri poolt lõpetatud täiteasjaga ning isikul on õigus antud täiteasja raames kohtutäiturilt infot saada. Siiski võivad ...
11 Okt 2021, 20:53
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 29

Re: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?

Tere

Isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas foto avaldamiseks, peab olema küsitud nõusolekut, mida eeldatavasti ongi tehtud. Samas on võimalik juba antud nõusolek ka tagasi võtta (nt saates e-kirja nõusoleku tagasivõtmiseks).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
11 Okt 2021, 20:46
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abielulahutus välismaalasest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Abielulahutus välismaalasest

Tere Tõele vastab arusaam, et kui pooled omavahel kokkulepet ei saavuta, tuleb pöörduda kohtu poole. Kohtumenetlusega seonduv, sealhulgas kohtualluvus, on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadusega. Riigilõivu suurus riigilõivuseadusega. Samuti on seadusega kehtestatud kohtule esitatavatele dokume...