Otsing leidis 2243 vastet

07 Dets 2021, 22:32
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Põhipuhkuse kasutamine.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1035

Re: Põhipuhkuse kasutamine.

Tere Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. Tähele tuleb panna, et põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse (TLS § 68 lg 5 ja 6). Seega on eelmisel kalendriaastal kasutamata puhkuseosa võimalik kasutada...
07 Dets 2021, 22:27
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse aegunud volitused 2
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: KÜ juhatuse aegunud volitused 2

Tere Kuna juhatuse valimise protseduuri, sealhulgas kandidaatide esitamise tähtaega, seadusandluse tasemel ei reguleerita, tulenevad protseduurireeglid Teie põhikirjast. Kui põhikirjas vastavad sätted puuduvad, ei ole alust hiljem esitatud kandidaadi mittearvestamiseks. Juhatuse liikme volitused lõp...
07 Dets 2021, 22:17
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Auto rendi kulude hüvitamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1557

Re: Auto rendi kulude hüvitamine

Tere Teie küsimusest eeldan, et remondikulud kattis kindlustus, seega eeldan, et küsimus puudutab rendiaoto hüvitamist. Kirjeldatud asjaoludel võib olla kohustus hüvitada ka autorendi kulud. Seda siiski mõistlikus ulatuses ja arvestades võimalikku kindlustushüvitist. Kahju tekitaja peab kahju kannat...
07 Dets 2021, 22:08
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 59

Re: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine

Tere Täitemenetluse lõpetamine ei peata nõude aegumist. Täitmise aegumine peatub täitemenetluse ajal sissenõudja poolt esitatud hagi või avalduse alusel võlgniku vara või selle kindlakstegemise kohta toimuva kohtumenetluse ajaks või muudel tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud alustel. Lugupi...
06 Dets 2021, 23:54
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandis oleva katuse kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Kaasomandis oleva katuse kasutamine

Tere

Kuna katus, ka ridaelamus, on kaasomandi osa, on vajalik kaasomanike kokkulepe. Kokkulepe võib olla lihtkirjalik.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
06 Dets 2021, 23:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Leke kortermajas. Kes vastutab? Kas ühistu või korteriomanik?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Leke kortermajas. Kes vastutab? Kas ühistu või korteriomanik?

Tere Isik kes vastutab lekke eest sõltub sellest, millest täpselt leke lähtub. Kui leke lähtub kaasomandis olevast süsteemist (üldine torustik, küttesüsteem jne), vastutavad lekke eest kaasomanikud korteriühistu kaudu. Kui aga leke on näiteks konkreetsest kellegi korteris paiknevast kraanist, vastut...
03 Dets 2021, 17:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kaugkütte toomine ahiküttega majja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: kaugkütte toomine ahiküttega majja

Tere Teie küsimusest jääb arusaamatuks, milline on maja tegelik küttesüsteem, samuti, mis alustel on paigaldatud soojuspumbad ning kas paigaldatud soojuspumbad on põhikütteliik või lisaküte ning kas nende paigaldamisel on sõlmitud kaasomanike kokkulepe. Samuti, kas on sõlmitud kaasomanike kokkulepe ...
03 Dets 2021, 16:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistule kuuluva korteriomandi võõrandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Korteriühistule kuuluva korteriomandi võõrandamine

Tere Kui korteriomandi omanikuks on korteriühistu, saab seda võõrandada samadel alustel kui muud korteriühistule kuuluvat vara. Kes korteriühistut selle otsustamisel ja tehingu tegemisel esindab, sõltub Teie põhikirjast. Kui soovite abi põhikirja tõlgendamisel ja detailset asjaoludest lähtuvat nõust...
03 Dets 2021, 16:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandis oleva keldrikorruse kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Kaasomandis oleva keldrikorruse kasutamine

Tere Kaasomandit kasutatakse ja vallatakse ühiselt ja kaasomanike kokkuleppel. Iga kaasomanik võib kaasomandit kasutada niivõrd, kui ei ole takistatud teasel kaasomanikul kaasomandi eseme samaväärne otstarbekohane kasutamine. Õige ei ole olukord, kus ühel kaasomanikul ei ole võimalik kaasomanike ühi...
02 Dets 2021, 19:39
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kaasomandi osaline teostamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Kaasomandi osaline teostamine

Tere See, et kaasomanikud on müügieelselt teada andnud, et ostueesõigust teostada ei soovi, ei ole neile siduv. Peale müügilepingu sõlmimist peate Te teistele kaasomanikele teada andma, et olete sõlminud müügilepingu ja samuti selle lepingu sisu (hind jm olulised kokkulepped). Seejärel on teistel ka...