Otsing leidis 2237 vastet

03 Dets 2021, 17:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kaugkütte toomine ahiküttega majja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: kaugkütte toomine ahiküttega majja

Tere Teie küsimusest jääb arusaamatuks, milline on maja tegelik küttesüsteem, samuti, mis alustel on paigaldatud soojuspumbad ning kas paigaldatud soojuspumbad on põhikütteliik või lisaküte ning kas nende paigaldamisel on sõlmitud kaasomanike kokkulepe. Samuti, kas on sõlmitud kaasomanike kokkulepe ...
03 Dets 2021, 16:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistule kuuluva korteriomandi võõrandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Korteriühistule kuuluva korteriomandi võõrandamine

Tere Kui korteriomandi omanikuks on korteriühistu, saab seda võõrandada samadel alustel kui muud korteriühistule kuuluvat vara. Kes korteriühistut selle otsustamisel ja tehingu tegemisel esindab, sõltub Teie põhikirjast. Kui soovite abi põhikirja tõlgendamisel ja detailset asjaoludest lähtuvat nõust...
03 Dets 2021, 16:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandis oleva keldrikorruse kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Kaasomandis oleva keldrikorruse kasutamine

Tere Kaasomandit kasutatakse ja vallatakse ühiselt ja kaasomanike kokkuleppel. Iga kaasomanik võib kaasomandit kasutada niivõrd, kui ei ole takistatud teasel kaasomanikul kaasomandi eseme samaväärne otstarbekohane kasutamine. Õige ei ole olukord, kus ühel kaasomanikul ei ole võimalik kaasomanike ühi...
02 Dets 2021, 19:39
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kaasomandi osaline teostamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Kaasomandi osaline teostamine

Tere See, et kaasomanikud on müügieelselt teada andnud, et ostueesõigust teostada ei soovi, ei ole neile siduv. Peale müügilepingu sõlmimist peate Te teistele kaasomanikele teada andma, et olete sõlminud müügilepingu ja samuti selle lepingu sisu (hind jm olulised kokkulepped). Seejärel on teistel ka...
02 Dets 2021, 18:44
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: pankrot voi volgade umberkujundamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 649

Re: pankrot voi volgade umberkujundamine

Tere Igaüks vastutab ise enda võlgnevuste eest. Nii ei saa ka pankrotimenetluses kolmanda isiku vara pankrotivaraks lugeda. Vallasasjade puhul võib olla problemaatiline nende kuuluvust tõestada, kui elatakse koos. Seega ei ole vastus nii ühene ja kõiki asjaolusid arvestava nõu saamiseks soovitangi p...
01 Dets 2021, 21:32
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korterelamus juurdeehitus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Korterelamus juurdeehitus

Tere Kes tasub projekti eest, sõltuba sõlmitud kokkuleppest ja projekteerimistööde ulatusest. Kui projekt koostatakse sisuliselt ainult juurdeehituse jaoks ja projekteerija peab võimalikuks selle liitmist tervikuks olemasoleva projekti baasil, peaks tasuma korteriomanik, kelle huvides projekt koosta...
01 Dets 2021, 21:27
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.

Tere

Seaduse sõnastus on: Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega, alampalgamäära muutumisel muutub arestimisele mittekuuluv summa sissetulekust automaatselt.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
26 Nov 2021, 22:29
Foorum: Muud küsimused
Teema: Riiklikud maksud 0,5 kohaga töötamise korral.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Riiklikud maksud 0,5 kohaga töötamise korral.

Tere Üldiselt tasutakse tööjõumakse töötajale makstavatelt tasudelt. Erisuseks on vaid tööandja poolt tasutav sotsiaalmaksu miinimummäär 33% eelmise kalendriaasta alampalgast. 2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on t...
26 Nov 2021, 21:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: K/Ü ja üldvee arvestus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: K/Ü ja üldvee arvestus

Tere Tulenevalt KrtS § 40 lõikest 1 Korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Sama sätte teise lõike kohaselt Korteriomanike kokkuleppe tingimusi arvestades võib korteriühistu põhikirjaga ette näha käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätest...
25 Nov 2021, 16:01
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 46

Re: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine

Tere Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 159 lg 1 on ühemõtteliselt sätestatud: Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega. Esimest korda esitati täitedokument täitmi...