Otsing leidis 2469 vastet

21 Juun 2022, 19:57
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kohtutäituri kaudu ostetud majas esemete üleandmine eelmisele omanikule.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 109

Re: Kohtutäituri kaudu ostetud majas esemete üleandmine eelmisele omanikule.

Tere Kuna Te omandasite kinnisasja ilma sellel asuvate vallasasjadeta ja vallasasjade omandi üleandmise kohta kokkulepped puudusid, tulnuks Teil asju tõepoolest säilitada. Kui säilitamine oli ebamõistlik, tulnuks asjade omanikule anda kirjalikult tähtaeg Teile kuuluvalt kinnisasjalt talle kuuluva va...
21 Juun 2022, 19:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 174

Re: KÜ kulude jagamine

Tere § 40 Lõike 2 kohaselt on võimalik põhikirjaga näha ette lõikes 1 sätestatud põhimõttest erinev kohustuste jaotuse alus ja tasumise kord. Seejuures tuleb arvestada korteriomanike kokkulepetega majandamiskulude jaotamise kohta, kui eriomandi kokkuleppe selliseid tingimusi sisaldab. Seega juhul, k...
21 Juun 2022, 19:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kriminaal suudistus.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 91

Re: Kriminaal suudistus.

Tere Kriminaalmenetluse käigust ning kahtlustatava ja süüdistatava rollist menetluses saab lugeda voldikust, mis asub veebilehel chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nouandeid_kuriteos_kahtlustatavale_ja_suudistatavale.pdf Lugupidamisega Tii...
20 Juun 2022, 19:42
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 174

Re: KÜ kulude jagamine

Tere Teie viidatud paragrahv annab vaid võimaluse seaduses sätestatust põhikirjaga kõrvale kalduda. Ehkki seadus on põhikirja suhtes ülimuslik ja põhikiri peab üldreeglina olema kooskõlas seadusega, võib seaduses otsesõnu sätestatud juhul sellest põhimõttest kõrvale kalduda. Nii on ka § 40 lg 2, mis...
20 Juun 2022, 19:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kriminaal suudistus.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 91

Re: Kriminaal suudistus.

Tere Kui kellegi vastu on esitatud süüteoteade, järgneb sellele enne asja kohtusse viimist põhjalik uurimine. Kindlasti kuulatakse üle ka isik, kelle vastu on teade esitatud. Esmalt tõenäoliselt kahtlustatavana, seejärel saab isikust süüdistatav, kui menetluse käigus on uurimisasutus leidnud, et süü...
17 Juun 2022, 19:28
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötaja tööle naasemine (elukoht muutunud)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 57

Re: Töötaja tööle naasemine (elukoht muutunud)

Tere Oluline on, kuidas on kirjas Teie töölepingus. Millist tööd Te olete kohustatud tegema, millises asukohas ja ka on kirjas ka kaugtöö. Üldpõhimõte on, et Teil on õigus naata tööle samadel tingimustel, nagu on töölepinguga kokku lepitud. Kui tööandjal samadel tingimustel tööd pakkuda ei ole, on t...
16 Juun 2022, 19:52
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Võlgade aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 99

Re: Võlgade aegumine

Tere OÜ Hugo pakub nii kohtumisega nõustamist kui distantsnõustamist. Kohtumisega nõustamised toimuvad HUGO kontorites üle Eesti. Distantsnõustamist pakutakse video ja e-posti teel. Nõustamisele registreerudes tuleb vaid tasuda 5 eurot lepingutasu ja allkirjastada leping. Peale selle jagatakse Teie ...
16 Juun 2022, 19:48
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Hooeühistu asjaajamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 53

Re: Hooeühistu asjaajamine

Tere Hooneühistu on tulundusühistu, mille toimimisele rakendatakse äriseadustikus osaühingu kohta käivaid sätteid tulundusühistu seaduses ja hooneühistuseaduses toodud erisustega. Seega on tegemist juriidilise isikuga, kellel peab olema oma pangakonto, raamatupidamine, juhtimine (juhatus) ja rekvisi...
16 Juun 2022, 18:53
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Teeservituut ja tasuline parkimine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 69

Re: Teeservituut ja tasuline parkimine

Tere Selgitan veelkord, et mil viisil tee kasutamine on lubatud, tuleneb lepingust. Kahjuks ei ole võimalik foorumitingimustes lepinguid analüüsida ega Teie küsimustele vastust anda. Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/ Lugupidamisega Tiin...
15 Juun 2022, 21:42
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Teeservituut ja tasuline parkimine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 69

Re: Teeservituut ja tasuline parkimine

Tere

Isikliku kasutusõiguse ja ka servituudi puhul lepitakse kasutamise tingimused kokku lepingus. Seega võib arvata, et ka Teie küsimusele annavad vastuse asjaõiguslepingud, millele oma küsimuseski viidanud olete.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist