Otsing leidis 2285 vastet

14 Jaan 2022, 23:23
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: koondamine ja töötukassa hüvitis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: koondamine ja töötukassa hüvitis

Tere Koondamine on töölepinguseadusest tulenev mõiste. Töövõtulepingu alusel töötavat töötajat koondada ei saa. Temaga öeldakse lihtsalt leping üles. Teie küsimusest võib järeldada, et olete praeguse tööandja töötaja viimased 7 aastat. Seega on teie töösuhte kestus 7 aastat ja hüvitiste arvutamisel ...
14 Jaan 2022, 23:15
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu kodukorra rikkumine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Korteriühistu kodukorra rikkumine.

Tere Kodukorra näol on tegemist korteriomanike kokkuleppega. Korteriühistu ja/või teised korteriomanikud saavad nõuda kokkulepete täitmist, seda ka kohtus, kui muul viisil ei ole võimalik. Trahvi määramist seadusega ette ei nähta. Samas annab korteriomandi ja korteriühistu seaduse § 32 võimaluse nõu...
13 Jaan 2022, 20:52
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimise järjekord
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Pärimise järjekord

Tere Kui testament ei ole tehtud, toimub pärimine seaduse alusel. Esimese ringi seadusjärgsed pärijad on kõik pärandaja lapsed. Sealhulgas ka need lapsed, kes võivad olla olemas näiteks mõnest eelmisest kooselust. Laste kõrval pärib ka abikaasa. Registreerimata kooselus elukaaslane seadusjärgsete pä...
13 Jaan 2022, 20:49
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Soodustingimustel pension
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Soodustingimustel pension

Tere Teie puhul on ilmselt tegemist olukorraga, mida avaliku teenistuse seadus kirjeldab nii: Kui käesoleva seaduse alusel sõlmitakse isikuga soodustingimustega tööleping või ta jätkab soodustingimustel teenistust või teenistust käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud ametikohal, siis jätkub tema t...
13 Jaan 2022, 20:36
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: normtundide arvestus puhkuse korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: normtundide arvestus puhkuse korral

Tere

Puhkust antakse kalendripäevades. Seega ei puutu graafikujärgsed töötunnid asjasse. Aluseks tuleb võtta tööajanorm ja see väheneb proportsionaalselt puhkusel oldud ajaga.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
13 Jaan 2022, 20:28
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ehituskeeluvööndi kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Ehituskeeluvööndi kasutamine

Tere Lisaks sellele, et ehitis on inimloomeliselt tekitatud kohtkindlalt ühendatud või maapinnaga kokku puutuv asi võib ehitis olla hoone või rajatis. Hoone on Teie poolt tsiteeritud paragrahvi järgmises lõikes antud täpsustuse kohaselt väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud sise...
11 Jaan 2022, 20:11
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lisakulude maksmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 38

Re: Lisakulude maksmine

Tere Perekonnaseaduse kohaselt saab elatise määramisel arvesse võtta, et lapse vajadused võivad (osaliselt) olla kaetud peretoetustega. Riiklikke peretoetusi makstakse laste toimetuleku tõhustamiseks ja nende arvestamata jätmine asetaks vanemad ebavõrdsesse olukorda, kus toetust saav vanem peab ülal...
11 Jaan 2022, 20:07
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis 2022, paljulapselise pere toetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 31

Re: Elatis 2022, paljulapselise pere toetus

Tere Esmalt tuleb tähele panna, et käesoleval aastal muutus vaid miinimumelatise arvutamise skeem. Enam ei ole miinimumelatis seotud alampalgaga vaid lähtutakse elatise baasmäärast 200 eurot ja elatise suuruse kindlaks määramiseks saab kasutada elatiskalkulaatorit. Samas võib esineda olukord kus lap...
11 Jaan 2022, 19:31
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Pankrotimenetluses esitatud nõuete aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 50

Re: Pankrotimenetluses esitatud nõuete aegumine

Tere Ümbersõnastatult see ju nii ongi. Pankrotimenetluses tunnustatud nõude (kui see on juba varasemalt täitedokument) aegumine peatub kuni pankrotimenetlust lõpetava määruse jõustumiseni ja hakkab sellest arvates edasi kulgema. Kui aga nõue ei olnud varem täitedokument vaid seda tunnustati pankroti...
11 Jaan 2022, 19:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: Politsei juurdluse alustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 25

Re: Politsei juurdluse alustamine

Tere Kriminaalmenetluse seadustik näeb ette, et kuriteo ilmnemisel on uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetama kriminaalmenetlust, kui puuduvad seaduses nimetatud kriminaalmenetlust välistavad asjaolud. Seadus lähtub põhimõttest „kuriteokahtluse korral kriminaalmenetluse kasuks” ning kurite...