Otsing leidis 2143 vastet

23 Sept 2021, 20:16
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Vara ja alimendid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Vara ja alimendid

Tere Kahjuks ei ole võimalik Teile üle antud kinnisasjade suhtes nõu anda kuna pole teada nende üleandmiseks tehtud tehingu liik. Kui tegemist on kinkelepinguga on teatud tingimustel võimalik lepingust taganeda. Kas aga need tingimused ka Teie puhul esinevad, tuleks hinnata individuaalsel õigusnõust...
23 Sept 2021, 19:53
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatise maksmine täisealisele lapsele.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Elatise maksmine täisealisele lapsele.

Tere Lapse täisealiseks saades lõpeb vanema seadusest tulenev esindusõigus lapse suhtes ja kõik kokkulepped peaks sõlmima lapse endaga. Elatisraha suuruse määramisel võetakse nüüd arvesse kas ja miks täisealine isik ise endale ülalpidamist teenida ei saa, millised on tema vajadused ja sissetulekud. ...
23 Sept 2021, 19:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kaasomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Kaasomand

Tere Kui üks kaasomanik omandi eest hoolt ei kanna, tuleks mõelda kaasomandi lõpetamisele. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, ...
23 Sept 2021, 19:44
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Kaasomand

Tere Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi üh...
22 Sept 2021, 20:30
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Puuduv üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 27

Re: Puuduv üürileping

Tere Seaduses on sätestatud, et kui üürnikul ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik üüritud asja kasutada, võib ta üürilepingu üles öelda, kui ta on üürileandjale andnud eelnevalt mõistliku tähtaja asja kasutamise võimaldamiseks ning üürileandja ei ole selle tähtaja jooksul võimaldanud üür...
22 Sept 2021, 20:23
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Küsimused VÕL (võlaõigusleping) kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: Küsimused VÕL (võlaõigusleping) kohta

Tere Eristada tuleb broneerimislepingut, mille alusel makstakse vaid broneerimistasu ja võlaõiguslikku kinnisasja ostu-müügi eellepingut, mille alusel tasutakse ettemaks, mis arvatakse hiljem müügisummast maha. Teie küsimuse puhul eeldan, et tegemist on eellepinguga. Kuna asjaõiguslepingut ei sõlmit...
21 Sept 2021, 18:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Puuduv üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 27

Re: Puuduv üürileping

Tere Seaduses on kirjas, et kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Seega on Teie üürileping muutunud tähtajatuks ja Tei...
20 Sept 2021, 19:57
Foorum: Muud küsimused
Teema: Õpetaja käitumine koolis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Õpetaja käitumine koolis

Tere Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3 kohaselt määratakse koolitöötajate, sealhulgas õpetaja, õigused, kohustused ja vastutus kindlaks kooli põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. Seadusandja ei ole otseselt õpetajale kohast käitumist õigusa...
16 Sept 2021, 18:04
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 49

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere

Kui soovite ise kaasomandi eset omandada tuleks kohtus taotleda kaasomandi lõpetamist viisil, et omand saab Teile ja teisele kaasomanikule hüvitatakse omandi kaotus rahas, makstes selleks õiglase rahasumma. Võib taotleda ka kaasomanikevahelist enampakkumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
15 Sept 2021, 18:25
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 49

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere Seadusest tulenevalt kasuatakse ja käsutatakse kaasomandis olevat vara kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei Saada, tuleb pöörduda kohtusse. Kui kohus lõpetab kaasomandi avalduse esitaja nõudel kaasomandi eseme müügiga, jagatakse müügi tulem vastavalt kaasomaniku mõttelise osa suurusele kaasomandist...