Otsing leidis 2049 vastet

14 Juun 2021, 11:09
Foorum: Muud küsimused
Teema: tõend kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: tõend kohtus

Tere Tõendiks tsiviilasjas on igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud. Pool määrab ise, m...
11 Juun 2021, 15:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kirjadele vastamise aeg
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 4789

Re: Kirjadele vastamise aeg

Tere E-kiri on Eestis igati aktsepteeritav teadete edastamise viis. Siiski nõuavad mõned teated, sõltumata nende edastamisest postiteenust kasutades või e-posti teel, isiku tuvastamist võimaldavat vormistamist. Postiteenust kasutades võib selleks olla käsitsi isiku enda poolt dokumendi allkirjastami...
10 Juun 2021, 18:09
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Omanik Kinnistusraamatus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Omanik Kinnistusraamatus

Tere Kui abielu vararežiimiks ei ole valitud lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestust ning sõlmitud ei ole ka abieluvara lepingut, kuuluvad kõik abielu jooksul soetatud esemed abikaasade ühisvara hulka sõltumata sellest kas registreeritud on need ühe või mõlema abikaasa nimele. Erandiks on oluko...
10 Juun 2021, 18:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Tagatise lisa
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Tagatise lisa

Tere Üürilepingu lõppemisel tuleb üüritud asi tagastada seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega. Seega tuleb esmalt hinnata, kas puudused olid korteri üleandmise aja...
10 Juun 2021, 17:53
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eratee, avalikult kasutatav tee?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Eratee, avalikult kasutatav tee?

Tere Küsimusest võib järeldada, et tee on olnud kogu aeg eratee, varasemalt on kohalik omavalitsus määranud tee avalikuks kasutuseks ja seejärel on avalik kasutus lõpetatud. Esmalt tuleb välja selgitada, kas kinnisasjadele on juurdepääsu võimalik lahendada mõnd mud lahendust kasutades, kuidas on juu...
09 Juun 2021, 12:30
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tee korrashoid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Tee korrashoid

Tere Teed jagunevad ehitusseadustiku järgi erateedeks ja avalikult kasutatavateks teedeks. Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks (EhS) § 19 lg 1 p 4 järgi peab omanik tagama ehitise korrashoiu ja ka...
09 Juun 2021, 11:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kaks kohtutäiturit korraga.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Kaks kohtutäiturit korraga.

Tere Arestimise aktid täidetakse üldjuhul nende laekumise järjekorras. Töötasu arestimisel kohustab kohtutäitur tööandjat kanda võlgnikule/töötajale väljamaksmiseks kuuluvat palka nõude ulatuses kohtutäituri kontole. Võlgnikul on õigus saada tööandjalt nö sissetuleku mittearestitavat osa täitemenetl...
08 Juun 2021, 12:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Alla 10 korteriga korteriühistu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Alla 10 korteriga korteriühistu

Tere! Esmalt tuleb üldkoosolekul otsustada, et: • esindada korteriühistut ühiselt; • kutsuda olemasolev valitseja või juhatuse liige tagasi (nende olemasolul); • kinnitada majanduskava, mis valmistage eelnevalt ette; • kehtestada reeglid, millised on volitatava õigused korteriühistut esindada, milli...
08 Juun 2021, 12:15
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 13
Vaatamisi: 1741

Re: Europargi leppetrahvid

Tere! Foorumi tingimustes saab selgitada siiski vaid üldiseid põhimõtteid. Kui vajate abi konkreetse olukorra lahendamisel, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/ Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole (antud juhul sõidukijuhi) kohustus mak...
07 Juun 2021, 18:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kütte tarnija arve
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 40

Re: kütte tarnija arve

Tere Raamatupidajal ei ole kohustust korteriomanikule ilma juhatuse või valitseja korralduseta dokumente edastada. Küll aga saate seda nõuda oma ühistu juhatuselt või valitsejalt. Haldusfirma ja korteriühistu tegevuse vastutusalade määramiseks on laias laastus 2 varianti. Paar aastat tagasi vastuvõe...