Otsing leidis 2790 vastet

24 Mär 2023, 20:24
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kinkelepinguga saadud korteri müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 70

Re: Kinkelepinguga saadud korteri müük

Tere Tulumaksuseaduse sõnastus selles küsimuses on järgmine: Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamisen...
24 Mär 2023, 20:07
Foorum: Muud küsimused
Teema: müüsin auto
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 41

Re: müüsin auto

Tere Müüja vastutusele on aluseks asja lepingutingimustele mittevastavus. Seega on oluline esmalt kindlaks teha, kas müüja on rikkunud müügilepingut ehk andnud üle lepingutingimustele mittevastava ehk puudusega asja. Asi ei vasta muu hulgas lepingutingimustele kui sellel ei ole kokkulepitud omadusi ...
23 Mär 2023, 22:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kinkelepinguga saadud korteri müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 70

Re: Kinkelepinguga saadud korteri müük

Tere Maksustamisele kuulub saadav kasu, millest on lubatud maha arvata soetamise ja müügiga otseselt seotud kulud. Kinke teel saadu puhul saab selleks olla näiteks notaritasu, kui selle maksis kinke saaja. Seega tuleb tasuda kingitud korteri müümisel tulumaks ja maha on lubatud arvata vaid eelnimeta...
23 Mär 2023, 22:09
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Julianus Inkasso teavitusmeetod
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 54

Re: Julianus Inkasso teavitusmeetod

Tere Tehingukäibe usaldusväärsuse huvides lubab isikuandmete kaitse seadus maksehäire- ehk võlaandmete avaldamist teistele isikutele ilma inimese enda nõusolekuta. Teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset. Kui tegemist on päriselt olemas...
23 Mär 2023, 22:04
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 37
Vaatamisi: 30988

Re: Europargi leppetrahvid

Tere Fragment kohtumäärusest ütleb, et menetlusse on võetud põhinõue 30 eurot ja menetlusse võtmisest on keeldutud 15 euro nõude osas. Kas ja milliseid nõudeid on veel esitatud, nähtub hagiavaldusest. Milliseid nõudeid kohus tunnustab, selgub kohtumenetluse käigus. Lugupidamisega Tiina Mölder jurist
22 Mär 2023, 20:24
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Väärtpaberite pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 62

Re: Väärtpaberite pärimine

Tere Kui pärijaid on rohkem kui üks, võtavad nad pärandi vastu ühiselt, moodustub pärandvara ühisus, kus kõik pärijad on ühisomanikud. Ühisomanikud saavad ühist asja käsutada vaid üksmeeles ja ühiselt. Kui pärijate vahel selles osas erimeelsusi ei ole, saavad nad ühisomanikena võõrandada pärandvara ...
21 Mär 2023, 23:30
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kahju hüvitamise nõue aga kelle vastu ja millise normi alusel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 68

Re: Kahju hüvitamise nõue aga kelle vastu ja millise normi alusel

Tere Et Teie küsimustele vastata, oleks vajalik tutvuda kohtumenetluse käiguga ja selgitada välja, kelle süül ja millistel asjaoludel kahju tekkis. Selleks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, foorumi tingimustes seda kahjuks teha ei saa. Kahju tekkimisel ja kahju tekitaval tegevusel...
20 Mär 2023, 16:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Sundvõõrandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Sundvõõrandamine

Tere Korteriomandi võõrandamisnõude üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel. See tähendab, et vastavasisuliseks otsuseks on vaja kutsuda kokku korteriühistu üldkoosolek, rikkumata sealjuures koosoleku kokkukutsumise või hääletuse korda. Seejärel tuleb omanikule otsusest teada anda. Siink...
20 Mär 2023, 16:06
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Jahedam korter,väiksem küttearve (ühetoruküttesüsteem)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 38

Re: Jahedam korter,väiksem küttearve (ühetoruküttesüsteem)

Tere Seaduse kohaselt katavad korteriomanikud majanduskulud (sealhulgas ka küttekulud) ruutmeetripõhiselt. Sellest põhimõttest on lubatud kõrvale kalduda põhikirjaga ja eeskätt mõõdetava tarbimise osas. Kui korteri temperatuur Teile ei sobi või on arvetega ebaproportsionaalne, tuleks läbi rääkida ko...
20 Mär 2023, 15:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: Korteri kinkeleping ja kinkija õigused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 62

Re: Korteri kinkeleping ja kinkija õigused

Tere Tavaliselt on korteri kasutamise tingimused (kellel on õigus kasutada, kui kaua, kes tasub millised kulud) kirjas kasutuslepingus. Soovitan esmalt vaadata sealt. Kui seal kulude kohta midagi kokku lepitud ei ole, tuleb lähtuda VÕS üürilepingu kohta sätestatust. Üldpõhimõte on siis, et tarbimise...