Otsing leidis 2431 vastet

16 Mai 2022, 20:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena

Tere Perekonnaseaduses, mis on õiguslikuks aluseks põlvnemisest tulenevale kohustusele pidada ülal oma sugulasi, on sätestatud selgesõnaliselt: Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad sugulased (PKS § 96 lg 1). Esimese astme sugulased on vanemad ja lapsed. Lap...
16 Mai 2022, 20:36
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Servituut
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Servituut

Tere Kui lepingusse on kirjutatud kohustus, tuleb seda ka täita. Vajadusel saate naabrilt kohustuse täitmist nõuda kohtus. Naabriga, kellega on sõlmitud vaid suuline kokkulepe, soovitan samuti notariaalne leping sõlmida, kus oleks näidatud ka tee kasutaja kohustused. See annab Teile aluse ka temalt ...
16 Mai 2022, 20:33
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hooneregitrisse jäänud esitamata
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1133

Re: Hooneregitrisse jäänud esitamata

Tere Korteriühistu puhul kuuluvad korteriomanike ainuomandisse vaid korterid. Kõike muud käsitletakse kaasomandina. Kaasomanikel on õigus ühist asja kastutada vaid teiste nõusolekul. See kehtib ka maakasutuse kohta. Soovitav on leppida kokku kaasomandi kasutamise kord ja pidada sealjuures silmas kõi...
16 Mai 2022, 20:28
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Endine abikaasa ei vabasta eluruumid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Endine abikaasa ei vabasta eluruumid

Tere Küsimusest võib mõista, et eluase kuulub Teie ainuomandisse ega ole abikaasade ühisvara. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 80 lg 1 sätestab, et omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Nimetatud säte annab aluse asja ebaseaduslikust valdusest välja nõudmiseks...
13 Mai 2022, 23:28
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1061

Re: KÜ Tavapärane valitsemine ja lepingud

Tere

Korra igal koosolekut peab tagama koosoleku juhataja. Liikme üldkoosolekult eemaldamisega tuleks olla ettevaatlik, kuna koosoleku otsuste kehtivuse tagamiseks peab jälgima ka kvoorumi nõuet. Pigem soovitan kaaluda mõnd muud kora tagamise viisi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
13 Mai 2022, 23:25
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürniku kommunaalvõlg
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 17

Re: Üürniku kommunaalvõlg

Tere Nõuet on võimalik maksma panna nii maksekäsu kiirmenetluses kui hagimenetluses maakohtus. Selgitused maksekäsu kiirmenetlusest on leitavad kohtute veebilehel https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/tsiviilkohtumenetlus/maksekasu-kiirmenetlus ja hagimenetlusest maakohtus https://www.kohus.ee/ko...
13 Mai 2022, 08:41
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürniku kommunaalvõlg
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 17

Re: Üürniku kommunaalvõlg

Tere

Kuna aktis on näit fikseeritud on tõendatud, et korteri üle andmisel oli näit oluliselt suurem kui üürniku poolt teatatu. Enam tarbitud teenuse eest on üürnik Teile võlgu ja võla saate kas tasaarvestada tagatisrahaga või nõuda välja kohtu korras.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
12 Mai 2022, 20:22
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Ahistus syydistus.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Ahistus syydistus.

Tere Süüdistus on tõsine ja tõe saab välja selgitada vaid uurimine. Soovitan antud olukorras uurimisasutusega koostööd teha, see aitab kaasa kiiremale tõe välja selgitamisele. Mida kiiremini uurimisasutus tõe välja selgitab seda kiiremini vabanete Teie inetust kahtlustusest ja saate tavaellu naasta....
12 Mai 2022, 20:13
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine ja OÜ osalus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Pärimine ja OÜ osalus

Tere Sellise muudatuse jaoks on protokolliline otsus ebapiisav. Keeld peab sisalduma põhikirjas. Kui see tõepoolest põhikirjas sisaldub, tuleb tasuda kohane hüvitis. Kohane hüvitis on tavaline väärtus. Protsenti kasumist ei saa tavaolukorras ettevõtte väärtuseks pidada. Kohane hüvitis ei saa olla 0 ...
11 Mai 2022, 19:24
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tee rajamine naabri piirile
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Tee rajamine naabri piirile

Tere Kui tee rajatakse täielikult tee rajajale kuuluvale kinnisasjale ei ole selleks reeglina naabri nõusolekut vaja ja kaugust piirist ei ole seadusandlikult kehtestatud. Siiski on kinnisasja omanikul õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks või seal ei säilitataks rajatist või seadeldist,...