Otsing leidis 2058 vastet

18 Juun 2021, 11:49
Foorum: Muud küsimused
Teema: Osaühingu põhikiri
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: Osaühingu põhikiri

Tere Kui mitu häält osanikul otsuste tegemisel on, on seadusandja jätnud põhikirjaga määrata. Äriseadustik (§ 169) ütleb, et osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega ja osa iga üks sent annab ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega, vaid juhul kui põhikirjas jä...
18 Juun 2021, 10:04
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 17

Re: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine

Tere

Teie poolt jätkuküsimuses nimetatud asjaolud soovitangi välja selgitada individuaalse nõustamise käigus. Oluline on, millal Te puuduse esinemisest teada saite või sellest teada saama pidite. See aga sõltub asjaoludest, mida foorumis on võimatu hinnata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
17 Juun 2021, 15:19
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 17

Re: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine

Tere Ostetud asi peab vastama lepingutingimustele. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse jne osas. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüja...
16 Juun 2021, 22:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: puukuuride remontimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: puukuuride remontimine

Tere Eelduslikult ei puuduta küsimus ühte eraldiseisvat puukuuri, mis kuulub mõne eriomandi koosseisu, vaid nn ühise kuuriga, millest on igal korteriomanikul kasutada boks. Sel juhul on tegemist kaasomandi esemega, mida valitsetakse majanduskava alusel korteriühistu kaudu, kui üldkoosolekul ei ole o...
15 Juun 2021, 17:18
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elukaaslasega vara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Elukaaslasega vara jagamine

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et maja kuulub Teile kaasomandi alusel, ehk olete kaasomanikud. Teile saab soovitada kaasomandi lõpetamist. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kok...
14 Juun 2021, 19:51
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Alaealised pärijad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: Alaealised pärijad

Tere Kahjuks ei ole foorumi keskkonnas nii konkreetse probleemi lahendamine võimalik. Nagu Teile ka kohtus öeldi, üht universaalset vormi pole olemas ja kõik sõltub faktilistest asjaoludest. Seetõttu kordan kohtu soovitust pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes selleks veebilehel ...
14 Juun 2021, 19:47
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 15
Vaatamisi: 1952

Re: Europargi leppetrahvid

Tere

Kui Teie vastutate parkimise eest tasumata jätmise eest ja sellest on Teile varem mõistliku aja jooksul ent tagajärjetult teada antud, on võimalik, et Teil tuleb tasuda ka Teiepoolse parkimislepingu rikkumisega kaasnevad tõendatud kulud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
14 Juun 2021, 19:44
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kompromissleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Kompromissleping

Tere

Ka kohtus sõlmitud kokkulepet (kompromissi) on võimalik poolte kokkuleppel muuta. Kui aga võlausaldaja sellega ei nõustu, võib ta kohtu kinnitatud kokkuleppe sundtäitmisele pöörata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
14 Juun 2021, 19:39
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: TÄITMISTEATE EDASTAMINE
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: TÄITMISTEATE EDASTAMINE

Tere Kui on täidetud täitemenetluse alustamise tingimused, toimetab kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate. Täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks. Täitmisteatega antakse võlgnikule ka aeg nõude vabatahtlikuks täitmiseks. Lisaks isiklikult kättetoimetamisele on ...
14 Juun 2021, 11:09
Foorum: Muud küsimused
Teema: tõend kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: tõend kohtus

Tere Tõendiks tsiviilasjas on igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud. Pool määrab ise, m...