Otsing leidis 2291 vastet

17 Jaan 2022, 21:20
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Maja renoveerimise käigus korterile tekitatud kahju

Tere Kahju hüvitamise eesmärk on asetada kahju kannatanud isik olukorda, milles ta oleks olnud kui kahju tekitanud sündmus ei oleks kunagi aset leidnud. Küll ei saa kahju hüvitamine olla allikaks rikastumisele. Seega tuleb taastada kahjustamise eelne olukord täies ulatuses kasutades seejuures sama k...
17 Jaan 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu uue juhatuse esimesed sammud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Korteriühistu uue juhatuse esimesed sammud

Tere Seadus juhatuse esimeest valima ei kohusta ja juhatuse esimehe ametit ei tunnusta. Teie küsimusest nähtub, et juhatuse esimehe valimine on sätestatud põhikirjaga. Sellisel juhul on teil kaks valikut: 1. valida juhatusele esimees või 2. Viia läbi põhikirja kaasajastamine ja muuta põhikiri kehtiv...
17 Jaan 2022, 21:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue

Tere Ehitusseadustiku kohaselt esitatakse koos kasutusloa taotlusega ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehk, mitte projekt, mille alusel anti ehitusluba, vaid kui ehitamise käigus on tekkinud vajadus projektis muudatusi teha, siis projekt, mille alusel ehitis reaalselt ehitati ehk tööprojekt...
17 Jaan 2022, 20:54
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot ja tööl käimine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 8226

Re: Eraisiku pankrot ja tööl käimine

Tere

Pankrotimenetluses saab kogu võlgniku varast, sealhulgas sissetulekutest, pankrotivara,mida vailitseb pankrotihaldusr ja millest saab võlgnik kasutada vaid kohtu poolt määratud osa. Erandiks ei ole ka välisriigis teenitud sissetulek.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
17 Jaan 2022, 20:52
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Alaealise testamendist välja jätmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Alaealise testamendist välja jätmine

Tere Pärandajal on õigus oma varaga teha, mida ta soovib ning võimalike seadusjärgsete pärijate ring ei muuda tehtud testament õigustühiseks. Alaealistel lastel on kahtlemata õigus sundosale, kui vanem on nad pärandist ilma jätnud. Siiski ei tähenda sundosa saamine osa pärandvara saamist vaid pärita...
17 Jaan 2022, 20:44
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Soome firmas töötamine kui Eestis on väljakuulutatud füüsilise isiku pankrot.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Soome firmas töötamine kui Eestis on väljakuulutatud füüsilise isiku pankrot.

Tere

Pankrotimenetluses saab kogu võlgniku varast, sealhulgas sissetulekutest, pankrotivara,mida vailitseb pankrotihaldusr ja millest saab võlgnik kasutada vaid kohtu poolt määratud osa. Erandiks ei ole ka Soomes teenitud töötasu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
14 Jaan 2022, 23:23
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: koondamine ja töötukassa hüvitis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: koondamine ja töötukassa hüvitis

Tere Koondamine on töölepinguseadusest tulenev mõiste. Töövõtulepingu alusel töötavat töötajat koondada ei saa. Temaga öeldakse lihtsalt leping üles. Teie küsimusest võib järeldada, et olete praeguse tööandja töötaja viimased 7 aastat. Seega on teie töösuhte kestus 7 aastat ja hüvitiste arvutamisel ...
14 Jaan 2022, 23:15
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu kodukorra rikkumine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Korteriühistu kodukorra rikkumine.

Tere Kodukorra näol on tegemist korteriomanike kokkuleppega. Korteriühistu ja/või teised korteriomanikud saavad nõuda kokkulepete täitmist, seda ka kohtus, kui muul viisil ei ole võimalik. Trahvi määramist seadusega ette ei nähta. Samas annab korteriomandi ja korteriühistu seaduse § 32 võimaluse nõu...
13 Jaan 2022, 20:52
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimise järjekord
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Pärimise järjekord

Tere Kui testament ei ole tehtud, toimub pärimine seaduse alusel. Esimese ringi seadusjärgsed pärijad on kõik pärandaja lapsed. Sealhulgas ka need lapsed, kes võivad olla olemas näiteks mõnest eelmisest kooselust. Laste kõrval pärib ka abikaasa. Registreerimata kooselus elukaaslane seadusjärgsete pä...
13 Jaan 2022, 20:49
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Soodustingimustel pension
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Soodustingimustel pension

Tere Teie puhul on ilmselt tegemist olukorraga, mida avaliku teenistuse seadus kirjeldab nii: Kui käesoleva seaduse alusel sõlmitakse isikuga soodustingimustega tööleping või ta jätkab soodustingimustel teenistust või teenistust käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud ametikohal, siis jätkub tema t...