Otsing leidis 2596 vastet

23 Sept 2022, 20:26
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Võlgade ümberkujundamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Võlgade ümberkujundamine

Tere Võlanõustaja poole pöördumine on väga õige ja oluline samm. Soovitan kindlasti võlanõustamisel ära käia. Koostöös nõustajaga selgub Teie tegelik varanduslik olukord ja perspektiivid. Ka saab nõustaja sageli abistada kohtusse avalduse koostamisel. 1. juulil käesoleval aastal jõustus uus füüsilis...
22 Sept 2022, 22:09
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Torude vahetus kortermajas
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Torude vahetus kortermajas

Tere Püstaku torustik kuulub korteriomanikele ühiselt ja seda hoitakse koras korteriühistu kaudu. Kas torustik on seisukorras, mis võimaldab nõuda selle vahetamist, saab hinnata kõiki asjaolusid kaaludes ja foorumi tingimustes see kahuks võimalik ei ole. Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõusta...
22 Sept 2022, 21:32
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eestkoste ja hagi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 5

Re: Eestkoste ja hagi

Tere Eestkostetava õigus ennast ise esindada sõltub määratud eestkoste ulatusest. Kui kohtumääruse alusel ta end ise esindada ei saa, ei saa ta esitada iseseisvalt ka kohtusse hagi. Küll aga on eestkostetaval eestkosteasjas kaebeõigus. See tähendab, et kui eestkostja ei toimi eestkostjale vajaliku h...
22 Sept 2022, 21:28
Foorum: Muud küsimused
Teema: Pärandi avanemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3

Re: Pärandi avanemine

Tere

Viidatud säte tähendab tõepoolest, et vara koosseis tuleb määrata kindlaks pärandaja surmapäeva seisuga. Seega tuleb sama päeva seisuga teha ka registritesse päringud vara koosseisu välja selgitamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
22 Sept 2022, 21:26
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Elamine pärandatud majas peale pärandaja surma
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Elamine pärandatud majas peale pärandaja surma

Tere Pärandi moodustab mitte ainult pärandaja kinnisvara vaid kogu vara,mis pärandajal surma ajal oli. Sealjuures on oluline ka vara soetamise aeg. Kui kinnisasi, millest on jutt, on soetatud abielu ajal, kuulub see abikaasadele ühiselt. Seda sõltumata sellest kumma abikaasa nimele see on kinnistusr...
22 Sept 2022, 21:15
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 27
Vaatamisi: 26465

Re: Europargi leppetrahvid

Tere Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 76 lg 1 kohaselt tuleb kohustus täita vastavalt lepingule või seadusele. VÕS § 158 lg 1 järgi on leppetrahv lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. Liiklusseaduse (edaspidi LS) §...
20 Sept 2022, 19:04
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Töölepingu lõpetamine

Tere Erinevalt tööandjast on töötajal õigus tähtajatu tööleping igal ajal 30-päevalise etteteatamisajaga üles öelda. Seda nimetatakse töölepingu korraliseks ülesütlemiseks ja seejuures ei ole vaja avaldada lepingu ülesütlemise põhjust. Tuleb vaid saata tööandjale avaldus töölepingu korraliseks ülesü...
20 Sept 2022, 18:58
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Küsimus võlgade kohta
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 26

Re: Küsimus võlgade kohta

Tere Tavapäraselt sadetakse koos makseettepanekuga ka blankett vastuväite esitamiseks ja taotlus maksegraafiku alusel tasumiseks. Soovitan taotleda maksegraafikut tehes graafiku koostamiseks ettepanek kuumakseks, mis on Teile jõukohane. Kui võlausaldaja sellise graafiku sõlmimisega nõustub, saab koh...
19 Sept 2022, 21:33
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Küsimus võlgade kohta
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 26

Re: Küsimus võlgade kohta

Tere Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, et saada olukorrale kõiki asjaolusid arvestav hinnang ning arutada läbi mida ning mis tõenditega tõendada saab. Kui laenu võtmine on kirjalikult fikseeritud, tagastamine aga mitte, võib olla raha tasumise tõendamine võimatu. Sel juhul soovita...
19 Sept 2022, 21:30
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kasko ei hüvita alaealise põhjustatud avariid?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Kasko ei hüvita alaealise põhjustatud avariid?

Tere Tõenäoliselt on juhtimisõiguse olemasolu sõiduki kahjustamise kindlustuskaitse tingimuseks. Kirjeldatud asjaoludel ei ole tegemist sõiduki kahjustamise kindlustusjuhtumiga, kuna juhil puudus juhtimisõigus. Kindlustusjuhtumina ei saa siin käsitleda mitte avarii põhjustamist vaid sõiduki vargust....