Otsing leidis 2054 vastet

15 Juun 2021, 17:18
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elukaaslasega vara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Elukaaslasega vara jagamine

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et maja kuulub Teile kaasomandi alusel, ehk olete kaasomanikud. Teile saab soovitada kaasomandi lõpetamist. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kok...
14 Juun 2021, 19:51
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Alaealised pärijad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Alaealised pärijad

Tere Kahjuks ei ole foorumi keskkonnas nii konkreetse probleemi lahendamine võimalik. Nagu Teile ka kohtus öeldi, üht universaalset vormi pole olemas ja kõik sõltub faktilistest asjaoludest. Seetõttu kordan kohtu soovitust pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes selleks veebilehel ...
14 Juun 2021, 19:47
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 15
Vaatamisi: 1798

Re: Europargi leppetrahvid

Tere

Kui Teie vastutate parkimise eest tasumata jätmise eest ja sellest on Teile varem mõistliku aja jooksul ent tagajärjetult teada antud, on võimalik, et Teil tuleb tasuda ka Teiepoolse parkimislepingu rikkumisega kaasnevad tõendatud kulud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
14 Juun 2021, 19:44
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kompromissleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Kompromissleping

Tere

Ka kohtus sõlmitud kokkulepet (kompromissi) on võimalik poolte kokkuleppel muuta. Kui aga võlausaldaja sellega ei nõustu, võib ta kohtu kinnitatud kokkuleppe sundtäitmisele pöörata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
14 Juun 2021, 19:39
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: TÄITMISTEATE EDASTAMINE
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: TÄITMISTEATE EDASTAMINE

Tere Kui on täidetud täitemenetluse alustamise tingimused, toimetab kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate. Täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks. Täitmisteatega antakse võlgnikule ka aeg nõude vabatahtlikuks täitmiseks. Lisaks isiklikult kättetoimetamisele on ...
14 Juun 2021, 11:09
Foorum: Muud küsimused
Teema: tõend kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: tõend kohtus

Tere Tõendiks tsiviilasjas on igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud. Pool määrab ise, m...
11 Juun 2021, 15:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kirjadele vastamise aeg
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 4803

Re: Kirjadele vastamise aeg

Tere E-kiri on Eestis igati aktsepteeritav teadete edastamise viis. Siiski nõuavad mõned teated, sõltumata nende edastamisest postiteenust kasutades või e-posti teel, isiku tuvastamist võimaldavat vormistamist. Postiteenust kasutades võib selleks olla käsitsi isiku enda poolt dokumendi allkirjastami...
10 Juun 2021, 18:09
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Omanik Kinnistusraamatus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 24

Re: Omanik Kinnistusraamatus

Tere Kui abielu vararežiimiks ei ole valitud lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestust ning sõlmitud ei ole ka abieluvara lepingut, kuuluvad kõik abielu jooksul soetatud esemed abikaasade ühisvara hulka sõltumata sellest kas registreeritud on need ühe või mõlema abikaasa nimele. Erandiks on oluko...
10 Juun 2021, 18:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Tagatise lisa
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Tagatise lisa

Tere Üürilepingu lõppemisel tuleb üüritud asi tagastada seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega. Seega tuleb esmalt hinnata, kas puudused olid korteri üleandmise aja...
10 Juun 2021, 17:53
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eratee, avalikult kasutatav tee?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Eratee, avalikult kasutatav tee?

Tere Küsimusest võib järeldada, et tee on olnud kogu aeg eratee, varasemalt on kohalik omavalitsus määranud tee avalikuks kasutuseks ja seejärel on avalik kasutus lõpetatud. Esmalt tuleb välja selgitada, kas kinnisasjadele on juurdepääsu võimalik lahendada mõnd mud lahendust kasutades, kuidas on juu...