Otsing leidis 2600 vastet

29 Sept 2022, 21:12
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine +kaasomand
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 32

Re: Pärimine +kaasomand

Tere Kahjuks on kirjeldatud juhul probleem keeruline ja foorumis ühest seisukohta anda ei ole võimalik. Saab soovitada vaid pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, et kõiki asjaolusid arvesse võttes Teie väljavaated välja selgitada. Kahjuks ei tundu Teie võimalikud nõuded eriti perspektiivikad. ...
28 Sept 2022, 21:59
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine +kaasomand
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 32

Re: Pärimine +kaasomand

Tere Kinnisasja kaasomanikuks on võimalik Saada käsutustehingu kaudu. See tährndab, et Teie elukaaslane kingib või müüb Teile ½ mõttelist osa talle kuuluvast kinnisasjast. Tehing peab olema tehtud notariaalselt. Lisaks soovitan seada kogu kinnisasjale isikliku kasutusõiguse Teie kasuks. Sellisel juh...
27 Sept 2022, 22:35
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 912

Re: KÜ kulude jagamine

Tere Nagu olen eespool osundanud, võib korteriomanik keelduda kandmast kulusid, millega ta ei ole nõustunud, kui nende kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea usu põhimõttega. Seega saate lihtsalt keelduda ebaõigesti arvutatu tasumisest ja tasuda õige jaotuse alusel. KÜ ei saa oma väidetavat nõ...
26 Sept 2022, 22:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lastetoetus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 29

Re: Lastetoetus

Tere Tere tsiteeritud seadusesäte ütleb selgesõnaliselt: Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. Ja täpsustab olukorda juhul, kui laps saab 19 õppeaasta keskel viisil, et kui laps saab 19-aastaseks, makstak...
23 Sept 2022, 20:26
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Võlgade ümberkujundamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 30

Re: Võlgade ümberkujundamine

Tere Võlanõustaja poole pöördumine on väga õige ja oluline samm. Soovitan kindlasti võlanõustamisel ära käia. Koostöös nõustajaga selgub Teie tegelik varanduslik olukord ja perspektiivid. Ka saab nõustaja sageli abistada kohtusse avalduse koostamisel. 1. juulil käesoleval aastal jõustus uus füüsilis...
22 Sept 2022, 22:09
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Torude vahetus kortermajas
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 28

Re: Torude vahetus kortermajas

Tere Püstaku torustik kuulub korteriomanikele ühiselt ja seda hoitakse koras korteriühistu kaudu. Kas torustik on seisukorras, mis võimaldab nõuda selle vahetamist, saab hinnata kõiki asjaolusid kaaludes ja foorumi tingimustes see kahuks võimalik ei ole. Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõusta...
22 Sept 2022, 21:32
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eestkoste ja hagi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Eestkoste ja hagi

Tere Eestkostetava õigus ennast ise esindada sõltub määratud eestkoste ulatusest. Kui kohtumääruse alusel ta end ise esindada ei saa, ei saa ta esitada iseseisvalt ka kohtusse hagi. Küll aga on eestkostetaval eestkosteasjas kaebeõigus. See tähendab, et kui eestkostja ei toimi eestkostjale vajaliku h...
22 Sept 2022, 21:28
Foorum: Muud küsimused
Teema: Pärandi avanemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 16

Re: Pärandi avanemine

Tere

Viidatud säte tähendab tõepoolest, et vara koosseis tuleb määrata kindlaks pärandaja surmapäeva seisuga. Seega tuleb sama päeva seisuga teha ka registritesse päringud vara koosseisu välja selgitamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
22 Sept 2022, 21:26
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Elamine pärandatud majas peale pärandaja surma
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 30

Re: Elamine pärandatud majas peale pärandaja surma

Tere Pärandi moodustab mitte ainult pärandaja kinnisvara vaid kogu vara,mis pärandajal surma ajal oli. Sealjuures on oluline ka vara soetamise aeg. Kui kinnisasi, millest on jutt, on soetatud abielu ajal, kuulub see abikaasadele ühiselt. Seda sõltumata sellest kumma abikaasa nimele see on kinnistusr...
22 Sept 2022, 21:15
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 27
Vaatamisi: 26610

Re: Europargi leppetrahvid

Tere Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 76 lg 1 kohaselt tuleb kohustus täita vastavalt lepingule või seadusele. VÕS § 158 lg 1 järgi on leppetrahv lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. Liiklusseaduse (edaspidi LS) §...