Otsing leidis 2103 vastet

21 Juul 2021, 17:09
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 2159

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

Tere Ilmselt on maa sihtotstarbe muutmiseks andnud tingimused kohalik omavalitsus. Sel juhul saate parimad detailsed juhised edasiseks toimimiseks samuti KOV-st. Vastaja saab vaid eeldada, et kirjeldatud juhul tuleb kõnealusel naabril esitada taotlus maa kasutuse sihtotstarbe muutmiseks ja peale muu...
21 Juul 2021, 17:04
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Haljastus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Haljastus

Tere Oluline on, et kahju hüvitamist saab nõuda, kui kahju on tekkinud selle isiku tegevuse või tegemata jätmise tõttu, kellele nõue kahju hüvitamiseks esitati. Siin võib olla tegemist ka jagatud vastutusega. Kuna kõiki asjaolusid teadmata võb vastaja anda Teile ebaõiget nõu ja kõigi asjaolude selgi...
21 Juul 2021, 13:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tere
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: Tere

Tere Ehkki töövõimetoetusele ei saa seadusest tulenevalt sissenõuet üldreeglina pöörata, võib seda siiski teha kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arve...
19 Juul 2021, 21:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ehitise kasutusluba ja naabritevaheline suuline kokkulepe
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Ehitise kasutusluba ja naabritevaheline suuline kokkulepe

Tere Asjaõigusseaduses on sätestatud, et ehitis, mis ulatub üle kinnisasja piiri, on selle kinnisasja osa, mille piirest ta väljub, kui kinnistusraamatusse on kantud kinnisasja piiriülest ehitamist lubav asjaõigus või kui naaberkinnisasja omanik peab piiriülest ehitamist lubama. Kui nimetatud ehitis...
19 Juul 2021, 20:54
Foorum: Muud küsimused
Teema: Isikuandmete kaitse seadus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Isikuandmete kaitse seadus

Tere Kohtule andmete esitamist, kui need on vajalikud asja õigeks lahendamiseks, ei saa pidada isikuandmete kaitse seaduse rikkumiseks. Kõiki asjaolusid arvestava nõustamise saamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/ Lugupidamisega Tii...
19 Juul 2021, 20:52
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korterimaja püstak
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Korterimaja püstak

Tere Küsimuses kirjeldatud torustik ei kuulu ühegi eriomandi koosseisu ja on seega kaasomandi osa, mida kaasomanikud valitsevad ühiselt, korteriühistu puhul korteriühistu kaudu. Korteriühistu üheks seadusest tulenevaks ülesandeks on kortermaja hooldamine ja majandamine, sh ka elamu tehnosüsteemide k...
19 Juul 2021, 20:39
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinkelepingu tingimused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 25

Re: Kinkelepingu tingimused

Tere Notari selgitus omandi olemuse kohta on õige. Kui aga kinkija soovib endale eluaegset elamisõigust, saab selle kinkelepingusse tingimusena kirja panna. Sel juhul on tingimuse mittetäitmisel võimalik lepingust taganeda teise poole rikkumise tõttu. Samuti on võimalik seada kinkijale isiklik kasut...
16 Juul 2021, 21:19
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Nõutakse "tagastamist"
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 31

Re: Nõutakse "tagastamist"

Tere Teie küsimus ei ole seadusandja tasemel reguleeritud, seega on oluline seltsi põhikiri. Kahjuks ei ole foorumi tingimustes võimalik põhikirjast lähtuvat hinnangut anda. Hinnangu saamiseks soovitan Teil pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Seda on mugavaim teha registreerudes nõustamisele...
16 Juul 2021, 21:15
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: ühisvara arvelt teise abikaasa võla sissenõudmine (pangakonto)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 36

Re: ühisvara arvelt teise abikaasa võla sissenõudmine (pangakonto)

Tere Täitemenetluses saab arestida siiski vaid võlgnikuks oleva abikaasa pangakontod ja sissetulekud. Sissenõude pööramine abikaasade ühisvarale on lubatav võlgnikuks mitteoleva abikaasa nõusolekul või siis, kui on olemas mõlemat abikaasat kohustuse täitmiseks kohustav täitedokument (kohtuotsus või ...
16 Juul 2021, 20:49
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötaja ja tööandja õigused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 39

Re: Töötaja ja tööandja õigused

Tere Tööandjal on kohustus tagada ohutu töökeskkond. Piisav ventilatsioon on üheks ohutu töökeskkonna teguriks. Kui tööprotsessis eraldub töötaja tervist kahjustada võivaid ohtlikke aineid või tolmu, tuleb tööruum ja töötamiskohad varustada väljatõmbeventilatsiooniga. Igasugune sade või mustus, mis ...