Otsing leidis 2232 vastet

01 Dets 2021, 21:32
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korterelamus juurdeehitus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: Korterelamus juurdeehitus

Tere Kes tasub projekti eest, sõltuba sõlmitud kokkuleppest ja projekteerimistööde ulatusest. Kui projekt koostatakse sisuliselt ainult juurdeehituse jaoks ja projekteerija peab võimalikuks selle liitmist tervikuks olemasoleva projekti baasil, peaks tasuma korteriomanik, kelle huvides projekt koosta...
01 Dets 2021, 21:27
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.

Tere

Seaduse sõnastus on: Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega, alampalgamäära muutumisel muutub arestimisele mittekuuluv summa sissetulekust automaatselt.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
26 Nov 2021, 22:29
Foorum: Muud küsimused
Teema: Riiklikud maksud 0,5 kohaga töötamise korral.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: Riiklikud maksud 0,5 kohaga töötamise korral.

Tere Üldiselt tasutakse tööjõumakse töötajale makstavatelt tasudelt. Erisuseks on vaid tööandja poolt tasutav sotsiaalmaksu miinimummäär 33% eelmise kalendriaasta alampalgast. 2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on t...
26 Nov 2021, 21:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: K/Ü ja üldvee arvestus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: K/Ü ja üldvee arvestus

Tere Tulenevalt KrtS § 40 lõikest 1 Korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Sama sätte teise lõike kohaselt Korteriomanike kokkuleppe tingimusi arvestades võib korteriühistu põhikirjaga ette näha käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätest...
25 Nov 2021, 16:01
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: Täitemenetluse lõpetamine ja uuesti alustamine

Tere Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 159 lg 1 on ühemõtteliselt sätestatud: Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega. Esimest korda esitati täitedokument täitmi...
25 Nov 2021, 15:57
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Pank ja kohtutäitur
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 49

Re: Pank ja kohtutäitur

Tere Kui olete võlgnevuse tasunud kohtutäiturile, lõpetab kohtutäitur täitemenetluse ilma täiendava taotluse esitamise vajaduseta, kui otse sissenõudjale, siis kirjaliku dokumendi esitamisel, kui sellest nähtub, et sissenõudja nõue on rahuldatud. Täitemenetluse lõpetamise korral vabastab kohtutäitur...
24 Nov 2021, 22:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: Küsimus menetluse uuendamise kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Küsimus menetluse uuendamise kohta

Tere Kriminaalmenetluse seadustikus on sätestatud, et kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud § 202 lõike 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on ...
24 Nov 2021, 22:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 50

Re: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

Tere Kirjelduste põhjal tuleb Teiega nõustuda, et tegemist on tõenäoliselt varjatud puudusega. Tegelikult on olukord juba fikseeritud. Te olete puuduse esinemisest teatanud ja müüja on selle esinemist möönnud. Kahjuks aga kiiret viisi oma õiguste maksmapanekuks ei ole. Iseenesest on Teil võimalik pu...
24 Nov 2021, 22:05
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: kohtuotsuse edasikaebamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: kohtuotsuse edasikaebamine

Tere Kahjuks ei ole võimalik ilma õigusharu teadmata Teile soovitusi anda. Kui tegemist on esimese astme kohtu otsusele kaebuse esitamisega, leiate kindlasti sobiva juristi Hugo.legal juristide hulgast https://hugo.legal/juristid Kui aga kaebust on vaja esitada Riigikohtusse, tuleb Teil valida esind...
23 Nov 2021, 21:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Pank ja kohtutäitur
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 49

Re: Pank ja kohtutäitur

Tere Kindlasti ei saa täitemenetluses sundtäitmise korras sisse nõuda rohkem, kui kohtu otsusega on välja mõistetud. Miks kontole on arest seatud suuremas ulatuses, ei oska kahjuks ilma panga vastust nägemata kommenteerida. Et kõiki asjaolusid saaks arvesse võtta ja panga ning ka kohtutäituri selgit...