Otsing leidis 2437 vastet

20 Mai 2022, 23:10
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdude renoveerimisega seotud kulude jagamine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 957

Re: Rõdude renoveerimisega seotud kulude jagamine

Tere

Silmas on peetud otsust, millega muudetakse põhikirja.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
20 Mai 2022, 23:08
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 4

Re: KÜ kulude jagamine

Tere Kulusid saab teha vaid majanduskava alusel. Seetõttu jääb arusamatuks, kuidas lisatakse "otse arvele". Kui kulu on ootamatu ja majanduskavas ei kajastu, tuleb kutsuda kokku koosolek ja võtta vastu täiendatud majanduskava. Kulud jagatakse kuni põhikirja muutmiseni põhikirja ja seaduse kohaselt, ...
20 Mai 2022, 23:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Parkit OÜ
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Parkit OÜ

Tere

Kuna tasutud on rohkem, kui oli nõue ja nõude omanik on enammaksu tunnistanud ning raha tagastada lubanud, seda ka kirjalikult, on Teil võimalus oma nõue maksma panna. Vajadusel näiteks maksekäsu kiirmenetluses kohtus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
20 Mai 2022, 23:02
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kas käsundusleping, mille kohaselt käsundisaaja saab käsundiandjalt raha kinnisvara ostuks, peab olema notariaalne?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: Kas käsundusleping, mille kohaselt käsundisaaja saab käsundiandjalt raha kinnisvara ostuks, peab olema notariaalne?

Tere

Kui leping oli sõlmitud raha vastuvõtmiseks, ei ole notariaalne vorm nõutav. Kui aga käsundisaaja pidanuks kinnisavaratehingus kedagi esindama ("olema osapooleks") , tuleks see vormistada volitusena ja sel juhul on notariaalne vorm nõutav.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
17 Mai 2022, 20:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Laen teisele isikule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Laen teisele isikule

Tere Esmalt tuleb tõdeda, et teise inimese jaoks laenu võtmine on vägagi riskantne tegu ja on võimalik, et kogu laen tuleb Teil enda väikesest sissetulekust tasuda. Kas saadud kinnituskirja alusel saab sellelt teiselt midagi tagasi nõuda ning millal ja kui palju, sõltub konkreetse kinnituse sisust. ...
17 Mai 2022, 19:44
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 53

Re: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena

Tere Moraalne kohustus ei ole seadusest tulenev kohustus. Moraalne kohustus on kohustus, mida tuleb täita õiglustundest lähtuvalt. Sellise kohustuse täitmist ei saa nõuda ja nõuet ei saa kohtu kaudu maksma panna. Kui Te tunnete, et see on õiglane, võite edasi tasuda, ent nõuda KOV seda ei saa. Lugup...
16 Mai 2022, 20:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 53

Re: Hooldekodu eest tasumine lapselapsena

Tere Perekonnaseaduses, mis on õiguslikuks aluseks põlvnemisest tulenevale kohustusele pidada ülal oma sugulasi, on sätestatud selgesõnaliselt: Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad sugulased (PKS § 96 lg 1). Esimese astme sugulased on vanemad ja lapsed. Lap...
16 Mai 2022, 20:36
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Servituut
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Servituut

Tere Kui lepingusse on kirjutatud kohustus, tuleb seda ka täita. Vajadusel saate naabrilt kohustuse täitmist nõuda kohtus. Naabriga, kellega on sõlmitud vaid suuline kokkulepe, soovitan samuti notariaalne leping sõlmida, kus oleks näidatud ka tee kasutaja kohustused. See annab Teile aluse ka temalt ...
16 Mai 2022, 20:33
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hooneregitrisse jäänud esitamata
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1143

Re: Hooneregitrisse jäänud esitamata

Tere Korteriühistu puhul kuuluvad korteriomanike ainuomandisse vaid korterid. Kõike muud käsitletakse kaasomandina. Kaasomanikel on õigus ühist asja kastutada vaid teiste nõusolekul. See kehtib ka maakasutuse kohta. Soovitav on leppida kokku kaasomandi kasutamise kord ja pidada sealjuures silmas kõi...
16 Mai 2022, 20:28
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Endine abikaasa ei vabasta eluruumid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Endine abikaasa ei vabasta eluruumid

Tere Küsimusest võib mõista, et eluase kuulub Teie ainuomandisse ega ole abikaasade ühisvara. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 80 lg 1 sätestab, et omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Nimetatud säte annab aluse asja ebaseaduslikust valdusest välja nõudmiseks...