Otsing leidis 1890 vastet

05 Mär 2021, 22:20
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tulumaks korteri müügil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Tulumaks korteri müügil

Tere Riigikohtu 2014. aasta otsuses (RKHK 3-3-1-97-13) on ära toodud Tartu Ringkonnakohtu seisukoht, et tulumaksuseaduse § 15 lg 5 punktis 1 märgitud tingimust „kuni võõrandamiseni" ei saa tõlgendada viisil, nagu peaks isik kuni notariaalse võõrandamis- ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni füüsiliselt el...
05 Mär 2021, 22:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kohtuotuse mittetäitmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Kohtuotuse mittetäitmine

Tere Kirjeldatud olukorras on ilmselt probleemseimaks õiglase hinna määramine. Soovitan selles küsimuses nõu pidada kohtutäituriga. Vaatamata sellele, et sõiduk registris Teie nimele on registreeritud, tuleb lepingust taganemise korral lepingu alusel saadu tagastada. Ostja peab tagastama kauba ja mü...
01 Mär 2021, 00:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Varjatud puudus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 39

Re: Varjatud puudus

Tere Enne müügilepingu sõlmimist on kasulik kõigist häirida võivatest asjaoludest ostjat teavitada. Lepingueelsete läbirääkimiste käigus võib (soovitavalt e-kirja või sõnumiga) anda ostjatele teada ka naabrite lärmakusest. Kuna lepingueelsetel läbirääkimistel avaldatu on osa lepingust ei ole vajadus...
28 Veebr 2021, 23:42
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Küttesüsteem korterelamus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Küttesüsteem korterelamus

Tere Kulude kandmise kohta on seaduses sätestatud: Korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Korteriomanike kokkuleppe tingimusi arvestades võib korteriühistu põhikirjaga ette näha seaduses sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse...
28 Veebr 2021, 22:52
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hoiuselepingu lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Hoiuselepingu lõpetamine

Tere Lepingut saab tõlgendada siiski vaid terviklikult. Eestis kehtib lepinguvabaduse printsiip, mis tähendab, et lepingut sõlmides võivad lepingupooled kokku leppida kõiges, mis ei ole seadusega vastuolus. Praegusel juhul jääb vastajale arusaamatuks, millise seadusega Teie hinnangul viidatud leping...
28 Veebr 2021, 22:43
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Elamisõigus mitme pärijaga majas
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 24

Re: Elamisõigus mitme pärijaga majas

Tere Teie kirjeldatud juhtumikson pärimisseaduses säte: pärandaja abikaasa võib lisaks oma pärandiosale nõuda asjaõigusseaduse §-s 227 sätestatud asjaõiguse seadmist kinnisasjale, mis oli abikaasade ühine kodu, eeldusel, et pärandaja abikaasa elujärg pärimise tõttu halveneks. Asjaõigusseaduse § 227 ...
28 Veebr 2021, 22:29
Foorum: Muud küsimused
Teema: Mul on küsimus E-arve tasu kohta.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Mul on küsimus E-arve tasu kohta.

Tere

E-arvete saatmine ja vastuvõtmine on teenus, mille eest on operaatoril võimalik tasu küsida. Olemas on nii tasuta kui tasu eest teenust pakkuvaid ettevõtteid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
25 Veebr 2021, 23:52
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Võla aegumine.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 172

Re: Võla aegumine.

Tere Kui Te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on Teil õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel. Kaebus esitatakse esmalt kohtutäiturile endale. Kui kohtutäitur seda ei rahulda, tuleb kaebus esitada kohtusse. Kuidas kaebust esitada ja mis selles peab si...
25 Veebr 2021, 23:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Vastuseid: 6
Vaatamisi: 1351

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Tere Põhikirja on võimalik koosolekut kokku kutsumata muuta. Tuleb vaid järgida põhikirja muutmise korda. Nimelt on sätestatud, et kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koh...
25 Veebr 2021, 23:27
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinnisvara arest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 33

Re: Kinnisvara arest

Tere Täitemenetluses arestida ja müüa saab ka mõttelist osa kaasomandist. Võimalikul mõttelise osa ostjal on võimalik hiljem nõuda kaasomandi lõpetamist ja teistelt kaasomanikelt nende osa välja osta kas kokkulepitud hinnaga või kaasomanikevahelisel enampakkumisel saades sel viisil kogu kinnisasja a...