Otsing leidis 1593 vastet

07 Aug 2020, 14:21
Foorum: Muud küsimused
Teema: Abielu elamisloa lõppemine (ebastandardne küsimus)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Abielu elamisloa lõppemine (ebastandardne küsimus)

Tere, Elamislubadega seonduvat reguleerib Välismaalaste seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/1290620 ... Kehtiv#jg6). Nimetatud seaduse § 146 kohselt tunnistatakse abikaasa juurde elama asumiseks antud tähtajaline elamisluba kehtetuks muuhulgas ka kui abielu on lõppenud. Sama sätte lg 3 kohaselt ...
07 Aug 2020, 14:18
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Päritud kinnisvara müügitulu maksustamine kui tal lasub hüpoteek
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Päritud kinnisvara müügitulu maksustamine kui tal lasub hüpoteek

Tere Tulumaksuga maksustatakse vara võõrandamisel saadav kasu, mitte kogu müügitulem. Vara müügist või vahetamisest saadud tulust võib enne tulumaksuga maksustamist maha arvata maksumaksja poolt tehtud vara soetamise ja võõrandamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Kui hüpoteek on ...
06 Aug 2020, 13:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapse hooldusõiguse taotlemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Lapse hooldusõiguse taotlemine

Tere Hooldusõigus kuulub lapse vanematele. Kasuperel või last hooldaval isikul on võimalik esitada kohtule taotlus otsustusõiguse üle andmiseks last hooldavale isikule. Õiguste üleandmiseks last hooldava isiku (kasuvanem) taotlusel on vaja vanemate nõusolekut. Üleantud õiguste ulatuses on kasuvanema...
06 Aug 2020, 13:35
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Trahvi vaidlustamise vormistus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 5

Re: Trahvi vaidlustamise vormistus

Tere Väärteomenetluse seadustiku (edaspidi VTMS) paragrahvi 114 lõike 1 punkti 1 kohaselt on menetlusosalisel õigus esitada maakohtule kaebuse kiirmenetluses tehtud otsuse (kiirmenetluse otsus) või üldmenetluses tehtud otsuse (üldmenetluse otsus) peale. Kaebus kiirmenetluse otsuse peale esitatakse m...
06 Aug 2020, 13:17
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Naaber keeldub veeleket likvideerimast
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 13

Re: Naaber keeldub veeleket likvideerimast

Tere Vastavalt kehtivale korteriomandi- ja korteriühistuseadusele on korteriomanikul õigus kasutada eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga. Praegusel juhul on Teie õigustatud huvi likvideerida Teie korterit kahjustav leke...
04 Aug 2020, 12:53
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ehitusjärgus suvila kinkeleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Ehitusjärgus suvila kinkeleping

Tere Vara võõrandamisest saadud kasu deklareeritakse ja maksustatakse tulumaksuga. Vara müügist või vahetamisest saadud tulust võib enne tulumaksuga maksustamist maha arvata maksumaksja poolt tehtud vara soetamise ja võõrandamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Kui dokumentaalne t...
04 Aug 2020, 12:43
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandi lõpetamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 73

Re: Kaasomandi lõpetamine

Tere Oma osa pärimisühisuses kui tervikut (mitte üksikuid pärandvara esemeid) saab vabalt käsutada. Seega saab sõlmida ka kinkelepingut. Tehing on notariaalne. Esmalt tuleb võtta notariga ühendust ja anda teada oma soovist ning tehingu sisust (asjaoludest, milles pooled tehingut teheskokku lepivad. ...
28 Juul 2020, 12:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse aegunud volitused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 66

Re: KÜ juhatuse aegunud volitused

Tere Olukord on võrreldav uue juhatuse valimisega. Ettevõtjaportaalis tuleb alustada muutmiskandeavaldust. Ning avalduses vajutada lingile "Muuda isikud kandes" ning seal teha vajalikud muudatused (lisada uued, kustutada vanad, muuta olemasolevate andmeid) Nii uue juhatuse lisamisel kui tagasi kutsu...
28 Juul 2020, 10:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Veetoru
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Veetoru

Tere Maja ühiskommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja küttetorustik, ei kuulu ühelegi korteriomanikule sõltumata sellest, et nad mõne korteriomandi reaalosa piirides paiknevad, vaid on korteriomanike kaasomandis. Rikked ja lekked tuleb seega kõrvaldada korteriühistul, mille kaudu kaasomandi eset valit...
28 Juul 2020, 10:32
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Liikluskindlustuse tagasinõue surnud isikule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 68

Re: Liikluskindlustuse tagasinõue surnud isikule

Tere Vastavalt pärimisseadusele lähevad pärijatele pärandi vastuvõtmise korral üle nii pärandaja vara, õigused kui kohustused. Tagasinõue on pärandaja kohustus kindlustusettevõtte ees. Seega kuulub ka nõue pärandvara koosseisu, läheb üle pärandi vastu võtnud pärijale ja kindlustusettevõte on toiminu...