Otsing leidis 1656 vastet

23 Sept 2020, 22:12
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine, hüpoteegiga korter ja võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2

Re: Pärimine, hüpoteegiga korter ja võlad

Tere Pärimise käigus lähevad pärijatele üle nii pärandaja vara kui ka kohustused, mis olid pärandajal olemas tema surma hetkel. Korter kuulub Teile, seega seda pärandi hulka arvata ei saa. Kõik korteriga seotud kohustused tuleb kanda Teil kui omanikul, välja arvatud laenukohustus, mis on pärandvara ...
22 Sept 2020, 16:18
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ ehitised ja mänguväljak
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: KÜ ehitised ja mänguväljak

Tere Kui kasutuskorda pole seatud, siis vastavalt asjaõigusseaduse § 72 lg 1 kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt. Igal kaasomanikul on samas õigus esitada kohtusse avaldus kasutuskorra määramiseks kohtu poolt. Kohus peab sel juhul arvestam...
22 Sept 2020, 08:29
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Santaseerimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 12

Re: Santaseerimine

Tere Esmalt tuleb märkida, et Eesti õigusruumis on kriminaliseeritud suguühtesse astumine alla 14-aastase isikuga. Karistussedustiku kohaselt karistatakse täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest kuni viieaas...
22 Sept 2020, 08:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Parkimine KÜ alal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 11

Re: Parkimine KÜ alal

Tere Parkimiskohad on korteriomanike kaasomandis kuna asuvad kaasomandis oleval maa-alal. Kaasomandi eset kasutavad korteriomanikud kokkuleppel. Kokkulepet saab muuta uut kokkulepet sõlmides. Seega tasub tutvuda vastavate korteriühistu dokumentidega, et näha kuidas on parkimine täpselt kokkuleppe jä...
18 Sept 2020, 15:23
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Üürikorteri omanik, ei tasu võlga.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Üürikorteri omanik, ei tasu võlga.

Tere Kui üürnik on üüri või kõrvalkulud üürilepingu lõppemisele järgneva aja eest ette maksnud, peab üürileandja ettemaksu üürnikule tagastama. Samuti tuleb tagastada tagatisraha. Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud...
18 Sept 2020, 15:16
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kas kohtutäituril on õigus nõuda minult välja kulud, mille tekitamises mina ei ole süüdi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Kas kohtutäituril on õigus nõuda minult välja kulud, mille tekitamises mina ei ole süüdi

Tere Võlaõigusseaduse kohaselt loetakse kohustus kohaselt täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil. Rahalise kohustuse täitmisel võlgnetava summa kandmisega võlausaldaja kontole loetakse kohustus täidetuks võlausaldaja konto kr...
18 Sept 2020, 14:57
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Parkimistrahv rendiautoga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 20

Re: Parkimistrahv rendiautoga

Tere Avalikul tasulisel parkimisalal parkimisnõuete rikkumise eest määratud viivitasu otsus saadetakse sõiduki omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale ja selle maksmise kohustus on samuti viimatinimetatud isikutel. Sõiduki omanik või vastutav kasutaja võib kahjunõude korras ta...
18 Sept 2020, 13:37
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Elukoha parendamisele tehtud kulutuste hüvitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: Elukoha parendamisele tehtud kulutuste hüvitamine

Tere Kui üürilepingu lõppemisel ilmneb, et asja väärtus on üürileandja nõusolekul tehtud parenduste või muudatuste tõttu oluliselt suurenenud, võib üürnik nõuda selle eest mõistlikku hüvitist. Muude kulutuste hüvitamist võib üürnik nõuda üürileandjalt vastavalt käsundita asjaajamise kohta sätestatul...
15 Sept 2020, 12:01
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Info saamine KÜ juhatuselt (lepingud, töötajate ülesanded, volitused)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 39

Re: Info saamine KÜ juhatuselt (lepingud, töötajate ülesanded, volitused)

Tere, Korteriomaniku õigus saada teavet tuleneb Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 45, mille kohaselt on korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokument...
15 Sept 2020, 11:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: riigi õgusabi taotluse lahendamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: riigi õgusabi taotluse lahendamine

Tere Tänan Teid esitatud küsimuse eest. Kahjuks ei ole võimalik Teie küsimusest aru saada kas uus taotlus oli esitatud juba lõppenud menetluses osalemiseks või ehk otsusele kaebuse esitamiseks. Vastaja ei pea tõenäoliseks, et kohus avaldust menetlusse võttes seadustest ei lähtunud. Riigi õigusabi an...