Otsing leidis 4030 vastet

17 Apr 2017, 14:28
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Konkurentsipiirangu kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2830

Re: Konkurentsipiirangu kohta

Alustuseks tuleks tuvastada, kas konkurentsipiirangu kokkulepe on üldse kehtiv ehk kas leppisite selgesõnaliselt kokku selle kohaldamises ka pärast töösuhte lõppu. Töölepingu seaduse §-de 23 ja 24 kohaselt peab konkurentsipiirangu kokkulepe vastama järgmistele tingimustele: 1) Konkurentsipiirangu ko...
17 Apr 2017, 14:27
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Konkurentsipiirangu kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2830

Konkurentsipiirangu kohta

Sooviksin küsida Teie arvamust võimaliku kaasuse kohta, kus töötasin tööandja juures 2 kuud (katseajal, lahkusin omal soovil st. osapoolte kokkuleppel), kuid olin tööle asudes sõlminud lepingu konkurentsipiirangu osas. Seal kohustas tööandja end peale lepingu lõppemist maksma konkurentsipiirangu tas...
12 Apr 2017, 19:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: osaliselt tasutud elatis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1790

Re: osaliselt tasutud elatis

Te saate saamata jäänud elatise sissenõudmiseks kohtutäituri poole pöörduda. Palun arvestage kokku maksmisele kuuluv summa.

Te saate ka pöörduda elatisabi saamiseks kohtutäituri poole.


Vastas Krista Paal.
10 Apr 2017, 12:36
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Korteri pärandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2090

Re: Korteri pärandamine

Seadusjärgse pärimise korral on pärijateks kõik lapsed. Kui olete ema ainukene laps ja ema testamenti ei tee, siis olete tema ainupärijaks.


Vastas Eve Põtter.
10 Apr 2017, 12:16
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: lapse ainuhooldus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1885

Re: lapse ainuhooldus

Saan teie kirjast aru, et kokkuleppele lubasite lapse nädalavahetuseks ema juurde. Nüüd olukord, kus last ei ole tagasi toodud ja te ei tea, kus laps elab? Palun pöörduge oma probleemiga kohaliku omavalitsuse lastekaitse töötaja poole, kes aitab teil saada emaga kontakti ja saate infot lapse olukorr...
10 Apr 2017, 12:15
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu lõpetamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1975

Re: Töölepingu lõpetamine.

Tegelikult on vajalik töölepingu lõpetamine fikseerida ka kirjalikult, kuid see ei ole aluseks töölepingu lõpetamise kehtetuks tunnistamisel. Kui tööandja pole kirjalikult töölepingut lõpetanud ja teil on kahtlusi töölepingu lõpetamise osas, siis palun vaadake töötajate registrist, kas teie endine t...
10 Apr 2017, 12:09
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärijate puudumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2063

Re: Pärijate puudumine

Kui kõik seaduse järgi pärimaõigustatud isikud loobuvad pärandist on pärijaks see kohalik omavalitsus, kus pärandaja elas surma ajal.


Vastas Eve Põtter.
09 Apr 2017, 16:54
Foorum: Muud küsimused
Teema: Puude tagasisaamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2124

Re: Puude tagasisaamine

Kui Teil oli sõlmitud surnud isikuga hoiuleping puude hoidmise kohta ning fikseeritud ka kogused, siis on alus nõuda puude tagastamist. Võlaõigusseaduse § 883 sätestab, et hoiulepinguga kohustub üks isik (hoidja) hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud vallasasja ja hoidmise lõppemise...
09 Apr 2017, 16:52
Foorum: Muud küsimused
Teema: Täisühingu ümberkujundamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2316

Re: Täisühingu ümberkujundamine

Ümberkujundatava ühingu juhatus või ühingut juhtima õigustatud osanikud koostavad kirjaliku aruande (ümberkujundamisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ning majanduslikult ümberkujundamist, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust, kui juurdemakseid t...
09 Apr 2017, 16:52
Foorum: Muud küsimused
Teema: Täisühingu ümberkujundamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2316

Täisühingu ümberkujundamine

Osakapitalita täisühing soovib teha ümberkujundamist sissemakseta osaühinguks. Kas koos avaldusega esitatavas bilansis peab juba kajastuma sissemaksmata osakapital?