Otsing leidis 8 vastet

22 Jaan 2017, 22:27
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinkeleping ja testament - nende erisustest
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2032

Re: Kinkeleping ja testament - nende erisustest

Tere! Tänan, et vastasite. Kuidas või mille järgi on võimalik kindlaks teha, kas korter on ühisvaras või lahusvaras? Kinnistusraamatus on omanike kande all kirjas ainult üks omanik, ehk siis antud hetkel minu vanaema. Kas ühisvara korral peaks vastava kande all olema kirjas ka tema seaduslik abikaas...
13 Jaan 2017, 15:00
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinkeleping ja testament - nende erisustest
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2032

Kinkeleping ja testament - nende erisustest

Tere, küsimus on järgmine. Kui mu vanaema on abielus, kuid ta on ise korteri omanik, kas tal on õigus sellisel juhul tema oma pojapojale kinkeleping ilma abikaasa sekkumiseta? Või sellisel juhul on mõistlik teha testament, et tema pojapoeg päriks tulevikus tema kinnisvara, mitte ei päriks tema abika...
13 Jaan 2017, 14:24
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2040

Re: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

Tere! Tänan, et vastasite. Kas see tähendab, et kohtutäituril ei ole õigus ise graafikut sõlmida vaid selleks peab tal olema tingimata sissenõudja nõusolek? Kui võlanõustaja juures sai käidud, siis viimane väitis, et kohtutäitur ei pea lähtuma tingimata sissenõudja otsusest, vaid võib võlgnikuga ka ...
02 Jaan 2017, 09:46
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2040

Maksekokkuleppe tegemine sissenõudjaga

Tere!

Kas sissenõudja on kohustatud tegema võlgnikuga tema avalduse alusel maksekokkuleppe (maksegraafiku)?
Kui võlgnik avaldab soovi oma võlaga tegeleda, siis kas sissenõudja võib sellest keelduda ja maksekokkulepet mitte sõlmida, kui täitemenetlus on juba alanud?
02 Jaan 2017, 09:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Perekonnavägivald ja lahutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1063

Perekonnavägivald ja lahutus

Tere! Mul on küsimus või koguni probleem. Nimelt minu vanaema mees, kellega nad on seaduslikult abielus, lööb minu vanaema ja provotseerib teda pidevalt. Politsei on juba korra kutsutud ja kehavigastused on fikseeritud. Samuti on politsei poolt kehtestatud lähenemiskeeld, kuid elavad nad koos abielu...
28 Nov 2016, 23:33
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kohtusse pöördumine krediidilepingu tühisuse tuvastamiseks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2063

Kohtusse pöördumine krediidilepingu tühisuse tuvastamiseks

Tere! Küsimus on järgmine: Kui minule kingitud kinnisasjale on seatud hüpoteek ja krediidileping mis on selle hüpoteegiga tagatud, on seadusega vastuolus, siis kas minul kui hüpoteegiga kuuluval kinnisasja omanikul kes pole lepingu pool, on õigus kohtusse pöörduda lepingu tühisuse tuvastamiseks? Ses...
28 Nov 2016, 22:49
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Hagi tagamise määrusest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3506

Hagi tagamise määrusest

Tere! Määrasin oma lepinguliseks esindajaks ühe õigusbüroo juristi, kuid too ei esitanud minu palvel hagi tagamise avalduse korrektselt, jättes täitmata selgituse, et mis asjaoludel raskendaks hagi tagamata jätmine kohtumenetlust ja millist hagi tagamist nõutakse. Seega kohus tegi järgmise lahendi h...
14 Nov 2016, 16:54
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kohtumäärus ja vastuväide
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1159

Kohtumäärus ja vastuväide

Tere! Mul on juhtunud hiljuti selline lugu, et krediidiasutus esitas minu vastu maksekäsu kiirmenetluse, mille peale ma esitasin kohtusse vastuväite, kuna ei olnud nõus nõude summaga ja põhjendasin oma vastuväidet sellega, et tegemist on aegunud nõudega ning laenuandja on teinud kulutusi põhjendamat...