Otsing leidis 17 vastet

04 Okt 2021, 10:21
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinnistu turuhinna tõestamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 629

Kinnistu turuhinna tõestamine

Tere. Kohtu menetlus on mitmekümnele pärijale kuuluva kaasomandi (maa, mets, hooned) lõpetamise nõue. Hagiavalduses nõutakse kaasomandi lõpetamist viisil, mis näeb ette kinnistu müügi avalikul enampakkumisel ja raha jagamise pärijate vahel vastavalt nende osa suurusele. Kaks kaasomanikku on omavahel...
15 Sept 2021, 12:27
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ jäätmemaja ehitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 639

KÜ jäätmemaja ehitamine

Tere. Meie korteriühistus (55 korteriga) on kavas ehitada jäätmemaja. Tean, et tuleb jälgida ehitusseaduse nõudeid, kuid minu küsimused on: 1) Kas jäätmemaja ehitamiseks on vaja saavutada kokkulepe KrtS § 38 (1) järgi: "Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ...
03 Dets 2019, 14:29
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandi lõpetamise viis.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1521

Kaasomandi lõpetamise viis.

Tere. Pärimisel on kinnistu. Kaasomanikke palju. Kaasomandi lõpetamise viisi kohta kokkulepe puudub. Palun selgitage seadusi järgmise näite varal: Minu osa on 3%. Minul õnnestus odavalt kokku osta 50 % osasid arvestusega, et kinnistu hind on 60 000 €. Ostmiseks kulutasin 60 000/100 * 50 = 30 000 €. ...
31 Aug 2019, 13:59
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Hagiavalduse vormi täitmine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2162

Re: Hagiavalduse vormi täitmine

Tere jälle. Tänan vastuse eest. Palun täiendage oma vastust: kas kõik hagejad (antud juhul 22) peavad sama sisuga nõudmise korral avaldama igaüks oma hagi hinna ja selle alusel maksma liigilõivu või jagatakse lõivu max. hind hagejate vahel mingi valemi abil ? Kes on kohtuvaidluses kostjad, kas (46-2...
04 Aug 2019, 15:11
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Hagiavalduse vormi täitmine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2162

Hagiavalduse vormi täitmine

Tere. Olen üks 46-st pärandvara pärijatest. Talu (kinnistu) jagamise viisi üle ei ole kokkulepet kahe kuu jooksul saavutatud. Üks pärijatest ("X") soovib kinnistu omanikuks saada hinna eest, mis on turuhinnast 2 korda madalam, samas nõusolekut kinnistu müügiks turuhinnaga ei anna. Virtuaalse hääleta...
28 Apr 2019, 13:35
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üldkoosoleku otsuse tühisuse põhjused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1283

Üldkoosoleku otsuse tühisuse põhjused

Tere. Palun selgitada, kas korteriühistu üldkoosolek on õigustatud aastaaruannet kinnitama kui koosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise käigus leiavad aset järgmised puudused: - koosoleku kutsel ei ole infot, kus ja mis tingimustel saab aruande sisuga tutvuda; - aruannet enne koosoleku toimumist kort...
11 Mai 2018, 11:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KrtS ja MtüS erinevus ÜK pädevuse teemal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1190

KrtS ja MtüS erinevus ÜK pädevuse teemal

Tere. KrtS § 20 lg 1 nõuab ka lisaks veel MtüS sätete kohaldamist. MtüS § 22 sätestab: „Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet“. Krt...
16 Jaan 2018, 13:16
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Perioodilised ettemaksed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1468

Perioodilised ettemaksed

Tere. KrtS § 40. lg 1 sätestab: „Korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele“. Meie KÜ-s ei ole majanduskava olemas, ei ole ka eelmistel aastatel olnud. Põhikirjas majandamise kulude eest tasumise kord ei vasta ei vanale ega uuele seadus...
05 Juul 2017, 19:43
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Majandamiskulude jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1469

Majandamiskulude jagamine

Majandamiskulude jagamine Tere. Olen tutvunud järgmiste, korteriühistu majandamiskulude jagamist käsitlevate, õigusaktidega: TsÜs § 32; § 138 lg 1 ja 2; AÕS §75 lg 1; KÜS § 151 lg 1; KOS § 13 lg 1; Riigikohtu kolleegiumi seisukoht (Kohtuasja nr. 3-2-1-28-11.); põhikiri: „elamu remont – vastavalt üld...
06 Aug 2016, 11:00
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kas valetamine on karistatav?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2030

Kas valetamine on karistatav?

Olen KÜ revident. Juhatus ja revident valiti 08.08.2013. kui kehtis põhikiri, milles volituste periood 2 aastat. Revidendi volituste perioodi ei ole fikseeritud kuid loogiline on, et revident valiti juhatuse volituste perioodiks. Liikmete nõuet uue juhatuse valimisteks juhatus ei ole senini täitnud....