Otsing leidis 1182 vastet

05 Mai 2014, 11:23
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu lõppemine tähtaja saabudes
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1491

Re: Töölepingu lõppemine tähtaja saabudes

Tere, Foorumi kaudu ei ole paraku võimalik tutvuda Teie poolt kohtule esitatud hagiavalduse, selles esitatud nõudega, senise menetluskäiguga, tõendite ja hüvitisnõude aluseks olevate täpsemate õiguslikku tähtsust omavate asjaolude ja asjakohaste dokumentidega. Seetõttu on Foorumi kaudu keeruline and...
05 Mai 2014, 11:19
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Perekonna nime muutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1687

Re: Perekonna nime muutus

Tere, Äriregistrisse kantud andmete muutumisel tuleb esitada avaldus äriregistrisse kantud andmete muutmiseks. Avalduse saab esitada ka ettevõtjaportaali kaudu. Täpsemalt: http://www.juristaitab.ee/KKK/ettevotlusega-seonduv/mida-pean-tegema-kui-olen-asja-abiellunud-ja-nime-vahetanud-ning-olen-arireg...
05 Mai 2014, 11:15
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Taotluse esitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1816

Re: Taotluse esitamine

Tere, Küsimusest ei selgu paraku probleemi (õiguste rikkumise, tekitatud kahju) täpseid asjaolusid. Riigivastutuse seaduse § 15 lg 1 kohaselt, isik võib nõuda kohtumenetluse käigus, sealhulgas kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kohtunik on kohtumenetluse käigus toime pannud ...
05 Mai 2014, 11:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Elatis mõistetud, mis edasi...
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1272

Re: Elatis mõistetud, mis edasi...

Tere, Kui lapse isa (võlgnik) elab ja töötab Soomes ning seal asub ka tema vara, siis tuleb Eesti kohtu otsust asuda täitma Soomes. Eesti kohtutäiturid saavad teha täitetoiminguid ainult Eesti territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus t...
05 Mai 2014, 10:47
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kingitud mõtteline osa korterist
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1368

Re: Kingitud mõtteline osa korterist

Tere, Esmalt tuleks välja selgitada, mis põhjusel sõlmisite kinkelepingu ning mis olid selle tingimused. Kinkeleping tähendabki seda, et üks isik (kinkija) kohustub TASUTA teisele isikule (kingisaaja) üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varali...
05 Mai 2014, 10:44
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Tasutud laenud maksehäireregistris.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1808

Re: Tasutud laenud maksehäireregistris.

Tere, Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 6 kohaselt, isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes juhul, kui: 1) kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi; 2) isikuandme...
05 Mai 2014, 10:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: ema hooldusküsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1499

Re: ema hooldusküsimus

Tere, 1. Seadusjärgsed ülalpidamiskohustused on sugulaste ja abikaasade vahel. Perekonnaseaduse kohaselt Teie oma abikaasa ema ülal pidama ei pea. Kuid ülalpidamiskohustus võib tekkida ka lepingu alusel, mistõttu tuleks täpselt üle vaadata kinkelepingu tingimused. 2. Kui ülalpidamist saama õigustatu...
29 Apr 2014, 22:26
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 3565

Re: Eraisiku pankrot

Tere, Võlgnik peab kohtule esitatavas pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse. Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõude...
29 Apr 2014, 22:25
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötasu vähendamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1517

Re: Töötasu vähendamine

Tere, Esmalt tuleb märkida, et töölepingut, sh töötasu saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Kui aga tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jo...
29 Apr 2014, 15:30
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lahutus ja üürikorter
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1416

Re: Lahutus ja üürikorter

Tere, Eluruumi kasutamiseks kokkuleppe puudumisel tuleks pöörduda kohtusse. Üürisuhte alusel kasutatava eluruumi puhul võib kohus määrata, et ühe abikaasa poolt sõlmitud üürilepingu korral saab üürnikuks lepingu sõlminud abikaasa asemel teine abikaasa. Kohus arvestab eelkõige laste heaolu ja muid tä...