Võlg pärandvara koosseisus

Tere Mul suri isa 4 a tagasi ära. Aga nüüd tuli kohtutäiturile kiri isa võlast mulle. Nagu pärijale vms. See võlg aastast 2005. Kas pean ära maksma .. aga ei tahaks . Kuidas pean edasi toimima ?

Pärijale lähevad üle nii pärandaja vara ja õigused kui ka pärandaja kohustused. Seega on õige, et Teie isa võla kohta tuli nõue Teile. Küll aga, arvestades võlgnevuse tekkimise aega, võib olla tegemist aegunud nõudega. Kui täitemenetluse alustamisest on möödunud 10 aastat, saab kohtutäiturile avaldust esitades taotleda aegumise kohaldamist. Täitemenetlusest ja tsiviilnõude aegumisest täitemenetluses saab rohkem lugeda https://www.just.ee/era-ja-avalik-oigus/tsiviilmenetlus/taitemenetlus

Vastatud:
06.06.2023