Varjatud puudused, ehituslik praak

Avastasime varjatud ehitusvea, kus vesi ei voolanud takistuse tõttu ära vaid niisutas kandekonstruktsioone, mille tulemusena nood mädanesid. See koht oli varjatud, mistõttu pole võimalik selle avastamine muul viisil kui pealt laudise avamisega. Kas on võimalik nõuda ehitajalt selle vea parandamist ja kuidas ning mille alusel seda teha?

Esmalt peaksite lepingust ehitajaga lugema, kas ehk on võimalik nõuda parandamist garantii korras. Ehitusjärgne garantiiperiood annab tellijale täiendava kindluse, et võimalike puuduste korral teeb ehitaja parandustööd oma kuludega ja kokkulepitud ajal ära. Tavaliselt lepitakse ehitustööde lepingus garantii osas täpselt kokku, kuidas garantiiaegsetest puudustest teavitatakse ja kuidas puudusi parandatakse.

Kui Teie lepingus sellised kokkulepped puuduvad või kui garantiiperiood on läbi saanud, võib Teil olla nõudeõigus ehitustööde teostamisel esinenud varjatud puuduste tõttu. Varjatud puuduse avastamise korral on tähtsaks faktoriks kohene reageerimine. Seaduse järgi peab tarbija, kes avastab esemel varjatud puuduse, sellest müüjat teavitama ja sellega koos nõude esitama kahe kuu jooksul puuduse avastamisest. Varjatud puuduste ilmnemisel on teenuse/töö tellijal eelkõige õigus nõuda, et ehitaja vastava puuduse oma kuludega kõrvaldaks. Kui ehitaja sellest keeldub, võite puuduse ise kõrvaldada ja nõuda, et ehitaja hüvitaks teile tekkinud kahju.

Et olla kindel, et esitatav nõue on korrektne, soovitan avastatud puuduse osas koheselt pöörduda pädeva juristi poole. Jurist hindab, kas tegemist on puudusega ja esitab sellest tulenevalt nõude koos vajalike dokumentidega.

Vastatud:
05.06.2023