Valmis infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses

08. Detsember 2020
PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel.

Voldikust leiab info selle kohta, kust saab enda täitemenetluse kohta teavet ning millisel juhul pöörduda kohtutäituri enda, millal kohtutäiturite- ja pankrotihaldurite koja ning mis küsimustes justiitsministeeriumi või kohtu poole. Samuti, kuidas ja aja jooksul esitada kohtutäiturile kaebus ja millise aja jooksul peab täitur vastama.

Voldikust leiab veel teabe maksegraafiku sõlmimise kohta ning mida teha siis, kui täitur on arestinud arestimisele mittekuuluva summa. Sel juhul tuleb kohtutäituri poole pöörduda viivitamatult. Voldikus on kirjas ka informatsioon arestivaba miinimumi suurendamise kohta.