Mis on reaalkoormatise sisuks? Kuidas reaalkoormatis tekib ja lõppeb?

PrintPDF Jaga

Reaalkoormatis on kinnisasjaga seotud kohustus teha perioodilisi sooritusi kas rahas või tegudes. Reaalkoormatise seadmiseks on vaja sõlmida notari juures vastav kokkulepe ja kanda see kinnistusraamatusse. Reaalkoormatis lõppeb kande kustutamisega kinnistusraamatust selleks õigustatud isiku avalduse alusel. Sellise reaalkoormatise sissekandmise kaudu saab tagada reeglina maaomaniku maksekohustust juhul, kui see maksekohustus peab üle minema ka kinnisasja tulevikus omandajatele. Selliselt saab koormata näiteks hoonestusõiguse reaalkoormatisega, mille kohaselt hoonestusõiguse omanik ja ka tulevane omanik peab maatüki omanikule maksma iga-aastast hoonestusõiguse tasu. Või kui keegi laseb naabril üle oma maatüki vedada tehnovõrgud või rajada tee, siis saab naabri maatükile teha kinnistusraamatusse reaalkoormatise kande, mille kohaselt naaberkinnistu omanikule peab tasuma nende rajatiste talumise eest tasu. Reaalkoormatise kanne tagab selle, et kui naaber kinnistu võõrandab, siis saab seda tasu maksmist nõuda ka naaberkinnistu uuelt omanikult. Reaalkoormatise sisuks võivad olla ka igakordse maaomaniku sooritused nö natuuras - näiteks kohustus anda oma metsast puid või maatükist maavarasid kellelegi või kohustus midagi maatükile rajada jms.

Image CAPTCHA