Millisel juhul peab omanik sallima võõrast tegevust või mõjutusi oma kinnisasja suhtes? Millal kaotab omanik õiguse teostada oma omandit piiranguteta?

PrintPDF Jaga

Omand on küll põhiseadusega kaitstud õigus, kuid igasugune õigus on piiratud seadustega või teiste isikute õigustega. Ühiskonnas eksisteerib seega erinevate õiguste tasakaal. Omandit piiravad nn omandikitsendused, mis tulenevad väga arvukatest eriseadusest (veeseadus, metsaseadus, looduskaitseseadus, planeerimisseadus jne). Omanik ei või seetõttu piiranguteta metsa raiuda, planeeringu ja ehitusloata ehitada, vette reoaineid juhtida jne. Sellised omandipiirangud on avaliku iseloomuga ning kehtestatud ühiskonna huvides tervikuna. Sellised seadusega kehtestatud omandipiirangud peavad siiski olema proportsionaalsed ja nende vajadust saab lasta üle kontrollida Riigikohtul. Osa omandikitsendusi on sellised, mis lubavad ka teistel isikutel sinu omandit kasutada. Selliselt tuleb tagada kõigi juurdepääs kaitsealustele objektidele, vaba liikumine rannal ning kaldal, juurdepääs naaberkinnistu omanikule avalikult teelt üle eraomandis oleva kinnistu jne. Kõik sellised kitsendused peavad siiski rajanema seadusel ja neid ei saa ametnikud suvaliselt kehtestada. Omanikul on õigus oma kinnistu tähistada või piirata ning sel juhul ei tohi teised isikud eraomandis oleval kinnistul loata liikuda – sellele reeglile kehtivad siiski olulised seadusjärgsed erandid (liikumine rannal, järelvalveametnike kontrollõigused jt). 

Image CAPTCHA