Mille poolest erineb omand valdusest?

PrintPDF Jaga

Omand on põhiseadusega kaitstud õigus oma asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omand on omaniku õiguslik võim talle kuuluva asja üle. Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. Omanik, kes asja igapäevaselt kasutab või omab seda võimalust, on ühtlasi asja valdaja. Vallasasjade (näit. auto, tolmuimeja, raamat, haagiselamu, nööpnõel jne) puhul kehtib eeldus - kes asja valdab, on ka selle omanik, kuni pole tõendatud vastupidist (nt isik, kelle seljas jope on, on eelduslikult ka selle omanik). Valdus on siiski laiem õigusmõiste, kuna ka näiteks üüri- või liisingulepingu alusel asja kasutaja on asja valdaja. Valdaja on seaduse mõttes ka asja ebaseaduslikult enda käes pidav isik. Kõigile eelnimetatud valdajatele annab seadus õiguse oma väljakujunenud valdussuhet kaitsta – valdust ei tohi rikkuda ega ära võtta reeglina ilma kohtuta.

Image CAPTCHA