Tulumaksu tagastuse arestimine

PrintPDF Jaga

Tagastusnõuet saab arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele.

Kui tutvudes oma andmetega Maksuametis (nt e-maksuameti kaudu) selgub, et tulumaksu tagastamise nõue on arestitud, kuid Teie teada/hinnangul sellist nõuet ei ole olemas, see on Teil juba täidetud või on nõue vaieldav, tuleb selgituste saamiseks esimesel võimalusel pöörduda vastavat täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri või sundtäitmist läbiviiva maksuhalduri poole (ning seejärel asuda oma õigusi vastavalt asjaoludele kaitsma täitemenetluses).

/täiendavalt: maksukorralduse seaduse § 34, § 130/

Image CAPTCHA