Täiendav maksuvaba tulu vanaduspensionieas

PrintPDF Jaga

Alates 2023. aastast rakendub uue maksuvaba tulu liigina maksuvaba tulu vanaduspensionieas.  Alates maksustamisperioodist, kui lepinguriigi residendist füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka, arvatakse tema maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha maksuvaba tulu kuni kaheteistkümnekordse keskmise vanaduspensioni ulatuses. Keskmise vanaduspensioni suurus käesoleva seaduse tähenduses kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava eelarveaasta riigieelarve seadusega. 2023. aastal on see 704 eurot kuus ja 8448 eurot aastas. / TuMS § 235

Image CAPTCHA