Mida võib maksustatavast tulust maha arvata?

PrintPDF Jaga

Mahaarvamisi võib teha seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

 • Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu 6000 eurot, kui isiku aastatulu on kuni 14 400 eurot. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null ja suurem kui 6000. /TuMS § 23/
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest. Täiendava maksuvaba tulu summa on 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest./TuMS § 231/
 • Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui residendist füüsilise isiku ja tema abikaasa maksustamisperioodi maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot /TuMS § 234/
 • Eluasemelaenu intressid /TuMS § 25/
 • Eluasemelaenu intressid /TuMS § 25/
 • Koolituskulud /TuMS § 26/
 • Kingitused ja annetused /TuMS § 27/
 • Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine /TuMS § 28/
 • Kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed /TuMS § 28.1/
 • Füüsilisele isikule kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest võib maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot /TuMS § 37 lg 11/
   

NB!  Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang - §-des 25–27 sätestatud mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Sealhulgas võib eluasemelaenu intresse tulust maha arvata kuni 300 eurot. /täiendavalt: TuMS § 28.2/

 

 

Image CAPTCHA